Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Výzva II. ročník ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2020

01.04.2020 | Tak ako v minulom roku, aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali, akciu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešného I. ročníka konaného v roku 2019.

Čítať viac »

POZOR! Obmedzenia v súvislostis ochorením COVID-19

13.03.2020 | Oznámenie o rozhodnutí Predstavenstva OPK Malacky v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení pre šírenie koronavírusu COVID-19.

Čítať viac »

Termínový kalendár 2020

11.02.2020 | Termínový kalndár na rok 2020

Čítať viac »

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v roku 2020

11.02.2020 | Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, (OU-BA-OOP4) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (zákon o poľovníctve), podľa § 73 písm. b) zákona o poľovníctve u r č u j e termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných revíroch začlenených do poľovných oblastí v pôsobnosti okresných úradov, pozemkových a lesných odborov Bratislavského kraja

Čítať viac »

Mimoriadne polovenie lovu zveri

07.02.2020 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Okresného úradu Malacky, pozemkového a lesného odboru č. OU-MA-PLO/2020/3441-3 z 28.1.2020 o mimoriadne povolenie lovu zveri, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje:

Čítať viac »

AMO: Opatrenia

07.02.2020 | Regionálna veterináma a potravinová správa Senec (d'alej len „RVPS Senec"), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (d'alej Ien „ zákon č. 39/2007 Z. z.") nariad'uje opatrenia na zabezpečeníe kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (d'alej len „AMO") v populácii diviačej zveri

Čítať viac »

Kurz trubacov 2020

30.01.2020 | Osvetová komisia OPK Malacky organizuje kurz trubačov pre začínajúcich aj pokročilých. Kurz začína 20.2.02020 v Poľovníckom dome v Malackách.

Čítať viac »

SD 2020 - vyhodnotenie

28.01.2020 | Skúšky duričov, ktoré organizovala kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s Poľovníckym združením Záhoran Kostolište sa uskutočnili 11-12-januára 2020 v lokalitách tohto poľovného revíru.

Čítať viac »

Devana Bál

08.01.2020 | Dovoľujeme si Vás v mene Klubu slovenských poľovníčok pozvať na celoslovenský 4. Devana Bál, ktorý sa bude konať v bratislavskom hoteli Holiday Inn dňa 17. 1. 2020

Čítať viac »

UPOZORNENIE pre držiteľov končiaceho poľovného lístka

27.11.2019 | Upozorňujeme držiteľov poľovného lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Malacky a s končiacou platnosťou ich poľovného lístka dňa 31.12.2019, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka – majú povinnosť v zmysle zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka“ s prílohami najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti t.j. do 30. novembra 2019.

Čítať viac »

60 rokov priateľstva a spolupráce

07.11.2019 | Poľovníci zo Stupavy a poľovníci z juhomoravských Želešíc sa od roku 1959 stretávajú na poľovačkách i slávnostných príležitostiach.

Čítať viac »

Chceš sa stať poľovníkom?

07.11.2019 | Obvodná poľovnícka komora Malacky organizuje prípravný kurz na skúšky z poľovníctva

Čítať viac »

PF 2019 - vyhodnotenie

05.11.2019 | Predbežné skúšky farbiarov aj v tomto roku organizovala kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s poľovníckym združením Malačan

Čítať viac »

SD 2020

30.10.2019 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s poľovníckym združením Záhoran Kostolište organizuje dňa 11-12.januára 2020 SKÚŠKY DURIČOV

Čítať viac »

FD 2019 - vyhodnotenie

21.10.2019 | Farbiarske skúšky duričov sa uskutočnili 5. októbra 2019 už tradične v okolí poľovníckej chaty PZ Rudava Studienka

Čítať viac »

Majstrovstvá SPK G200 2019

15.10.2019 | Z majstrovstiev SPK dve strieborné medaile aj do Malaciek.

Čítať viac »

Katarínska zábava Zohor

15.10.2019 | Poľovnícke združenie Havran Zohor Vás 23.11.2019 srdečne pozýva na Tradičnú Poľovnícku Katarínsku zábavu

Čítať viac »

Pamätný kameň v Jakubove

09.10.2019 | Na ceste medzi Jakubovom a Gajarami stojí biely kríž, ktorý dokazuje dlhoročnú históriu poľovníctva v Jakubove.

Čítať viac »

Kontroľné strelby – náhradný termín

02.10.2019 | Pre väčší počet chýbajúcich členov OPK Malacky, ktorí majú povinnosť vykonať kontrolné streľby, vyhlasuje strelecká komisia OPK aj náhradný termín 6.10.2019 z brokovej zbrane a 20.10.2019 z guľovej zbrane.

Čítať viac »

FD 2019

30.09.2019 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Studienka organizuje dňa 5.októbra 2019 (sobota) Farbiarske skúšky duričov (FD)

Čítať viac »
Zobrazujem 1 - 20 z 109 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk