Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

PF 2023 - Vyhodnotenie

Predbežné skúšky farbiarov (PF) sa uskutočnili 21.10.2023 už tradične v okolí poľovníckej chaty PZ Malačan. Na slávnostnom zahájení skúšok poľovnícku kultúru opäť pripomenul Ing. Milan Kubinec zatrúbením poľovníckych signálov.

Všetkých prítomných privítal poverený člen výboru PZ Malačan Ing. Jozef Jurkovič a Miroslav Kopiar, predseda OPK Malacky poprial vodičom úspešné vykonanie skúšok. O mieste vytvorených pachových stôp a spôsobe dopravy informoval Ing. Pavol Huňady.

Hlavný rozhodca Ľudovít Ferenčič poučil vodičov o priebehu skúšok, ktoré v zmysle platného skúšobného poriadku pozostávajú z predmetov:

1. Vodenie psa na remeni a voľne
2. Odloženie psa
3. Práca na umelej stope
4. Dohľadávanie zveri
5. Správanie sa pri zastrelenej zveri
6. Chuť do práce

Pri hodnotení konkrétnych výkonov jednotlivých účastníkov hl. rozhodca vždy poukázal na konkrétne chyby, prípadne poradil, ako ich odstrániť. Na záverečnom hodnotení nešetril kritikou a celkovo hodnotil výkony psov ako podpriemerné. Zo 7 účastníkov PF žiadny neskončil v prvej cene, dvaja v druhej, dvaja v tretej a traja neuspeli. So ziskom 180 bodov sa víťazom PF stal hanoverský farbiar UNGO zo Zeleného domu s vodičom Pavlom Strnom pred hanoverským farbiarom ORO Dedov dvor s vodičom Stanislavom Pechom – 160 b. Na treťom a štvrtom mieste s rovnakým počtom bodov 98 skončili bavorskí farbiari BEILY Bory s vodičom Jánom Pitoňákom a BELLA Zakluč s vodičom Adamom Gajdárom.

Na záver hl. rozhodca poďakoval organizátorom za vytvorené podmienky a ocenil organizačnú podporu PZ Malačan.

Zapísal: Milan MERCFotogaléria

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk