Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

PF 2023

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malačan usporiada dňa 21.októbra 2023 (sobota) PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV (PF)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov:7:45 hod pri poľovníckej chate PZ Malačan - z cesty od Malaciek do Studienky za nadjazdom cez diaľnicu po cca 200 m v zákrute odbočiť mierne doľava a po 50 m prídete na parkovisko pred poľ. chatou. (smer vyznačený šipkami)

Otvorenie skúšok: o 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: JUDr. Milan Malata
Správca skúšok: Pavol Hunady
Garant skúšok: Ivan Oslej
Veterinárna služba: MVDr: Peter Pavle
Rozhodci: deleguje kancelária SPK

Všeobecné podmienky:

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku SPK pre PF. Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 35 EUR, ostatní 45 EUR. Poplatok zašlite na účet SK82 7500 0000 0040 3039 0765 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom (e-mailom) doručte na adresu OPK Malacky. Rezervácia miesta v skupine podaním prihlášky platí len do uzávierky! Uzávierka prihlášok je 16. októbra 2023 - 16 00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov alebo zrušenie skupiny Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom.

Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Víťaz získa pamätný pohár.

-           

              Ivan Oslej                                                       Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                                    predseda OPK Malacky       

 

Prihláška na stiahnutie nižšieDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk