Kynologická komisia

Kynologická komisia:

 PREDSEDA:  Ivan Oslej
 Členovia:  Dominik Oslej 
   Andrej Jurkovič
   Peter Kovár 
   Milan Svetlák st.
   Ing. Ivan Schlosser 
   Pavol Strna 
   Alexander Felszeghy
   Blažej Šišolák 
   Stanislav Kain 
   František Rečný 
   Peter Šimonič 
   Marián Štefek 
   Štefan Riška 

  

Plán kynologických udalostí nájdete v časti Podujatia.

Stiahnite si univerzálnu prihlášku na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov.Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk