Kynologická komisia

Kynologická komisia:

 PREDSEDA:  Ivan Oslej
 Členovia:  Dominik Oslej 
   Andrej Jurkovič
   Peter Kovár 
   Milan Svetlák st.
   Ing. Ivan Schlosser 
   Pavol Strna 
   Alexander Felszeghy
   Blažej Šišolák 
   František Rečný 
   Peter Šimonič 
   Štefan Riška 

  

Plán kynologických udalostí nájdete v časti Podujatia.

Stiahnite si univerzálnu prihlášku na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov.Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk