Strelecká komisia

Strelecká komisia:

PREDSEDA: Ing. Jozej Jurkovič

Členovia: Anton Jurkovič

Stanislav Haramia

Miroslav Školek

Milan Jančík

Dezider Kravčuk

Cypris Stanislav st.

Cypris Stanislav ml.

Milan Tardík

Daniel Jurkovič

Peter Procházka st.

Alexander Hason

Ivan Brázdovič

Jozef Ivica

Jozef Prelec

Ján Hasák

Ladislav Harcula

Martin Bilkovič

Pavol Bartek

Jozef Glajšek

Ján Král

MUDr. Marián Haramia

 

Kalendár streleckých podujatí nájdete v časti Podujatia.

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk