Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2024/2

Mimoriadne povolenie lovu ratisovej zveri v čase ochrany a výnimka zo zakázaného a nesprávneho spôsobu lovu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) a p) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

A. podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje na území Slovenskej republiky okrem území vo vojenských obvodoch mimoriadny lov v čase ochrany týchto druhov zveri:

jeleň lesný

- jeleň I. veková trieda - jednoročný v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane
- jelenica v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024

daniel škvrnitý 
- daniel I. veková trieda - jednoročný v termíne od 02.04.2024 do 31.08.2024 vrátane
- danielica v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024

muflón lesný
- muflón všetky vekové triedy v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane
- muflónica v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024
- muflonča v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024

B. podľa § 72 písm. p) zákona o poľovníctve povoľuje na území Slovenskej republiky okrem území vo vojenských obvodoch výnimku:

  • zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 02.04.2024 do 28.02.2025:
    • používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšich podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci
  • z nestrávnych spôsobov lovu podľa § 65 ods. 3 písm. d) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 02.04.2024 do 28.02.2025:
    • loviť raticovú zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka - s použitím zariadení uvedených v § 65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve


Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk