Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Kontrolné streľby z brokovnice 2021

03.11.2021 | Pozývame brokových strelcov na strelnicu PZ Malina Láb, ktorá bude otvorená 7.11.2021 t.j. v nedeľu od 9:00 do 12:00 a to naposledy v tomto roku. Počasie ma byť priaznivé, takže si príďte v pohode zatrénovať. Pozor, výsledky sa môžu záujemcom započítať do kontrolných strelieb a strelcom budú platné podľa príslušnej smernice 5 rokov.

Čítať viac »

Dôležité upozornenie ohĺadom nočných videní a termovízii

28.10.2021 | V populárnom poľovníckom časopise sa objavil článok, ktorý v rozpore s platnou legislatívou vytvára dojem, že je možné používať na lov v noci, zameriavače na princípe nočného videnia a termovízie.

Čítať viac »

Stanovisko ÚVZ SR k organizovaniu spoločných poľovačiek a skúšok PUP

22.10.2021 | Slovenská poľovnícka komora ako samosprávna profesijná organizácia zriadená podľa zákona o poľovníctve požiadala o vyjadrenie Úrad verejného zdravotníctva SR o možnosť organizovania spoločných poľovačiek, z dôvodu nutnosti znižovania stavov zveri a organizovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov.

Čítať viac »

PF 2021

01.10.2021 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malačan usporiada dňa 23. októbra 2021 (sobota) PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV (PF)

Čítať viac »

Organizačné informácie pre uchádzačov o PPL

01.10.2021 | Tu nájdete základné informácie o tom, ako bude celá príprava na skúšku z poľovníctva ako aj samotná skúška z poľovníctva prebiehať. Koľko času a peňazí tomu musíte v príprave a skúškam venovať a čo tým získate.

Čítať viac »

Predlžovanie poľovných lístkov 2021

20.09.2021 | Držitelia poľovných lístkov, ktorých platnosť končí v roku 2021 sú povinní požiadať o predľženie PL najneskôr do 1.12.2021, t.j. 30 dní pred ukončením jeho platnosti !!!

Čítať viac »

FD 2021

17.09.2021 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Studienka organizuje dňa 2.októbra 2021 (sobota) Farbiarske skúšky duričov (FD)

Čítať viac »

Kontrolné streľby 2021

17.09.2021 | Kontrolné streľby sa uskutočnia: Z guľovej zbrane: 25.9.2021 od 9:00 hod do 12:00 hod - strelnica ŠSK Malacky Z brokovej zbrane: 25.9.2021 od 9:00 hod do 12:00 hod - strelnica PZ Malina Láb

Čítať viac »

JSS a JSMP 2021

30.08.2021 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Malé Leváre usporiada dňa 11.septembra 2021 (sobota) Jesenné skúšky stavačov a malých plemien

Čítať viac »

AMO 8/2021

11.08.2021 | Dávame Vám do pozornosti mimoriadne núdzové opatrenia (MNO) ŠVPS SR a ich vysvetlenie:

Čítať viac »

AMO 7/2021

16.07.2021 | Nová mapa zaradenia revírov do zón AMO a tiež zoznam s jednotlivými PR. Európska agentúra pre ochranu potravín EFSA vytvorila už pred dvomi rokmi video, ktoré je stále aktuálne a je nutné sa riadiť danými pokynmi, zásadami a správaním.

Čítať viac »

Oblastná výstava psov 2021

02.07.2021 | Obvodná poľovnícka komora Malacky, Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia Malacky si Vás dovoľujú pozvať na OBLASTNÚ VÝSTAVU PSOV všetkých plemien, ktorá sa uskutoční dňa 14. 8. 2021 v areáli poľovníckeho združenia LÁB (48°22'21.1"N 16°57'13.2"E) Víťaz triedy, Oblastný víťaz

Čítať viac »

Verejný strelecký pretek Plavecké Podhradie 2021

18.06.2021 | Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie oznamuje strelcom na asfaltové terče (holuby), že sa po dvoch rokoch uskutoční Verejný strelecký pretek v dňoch 24.-25.7.2021

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2021 - vyhodnotenie

08.06.2021 | Mimoriadne opatrenia proti šíreniu nákazy COVID 19, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, pokračovali počas celej minulej sezóny. Dotklo sa to samozrejme aj výkonu práva poľovníctva, ako aj všetkých aktivít – kurzy uchádzačov o prvý poľovný lístok, strelecké, kynologické a osvetové akcie a chovateľské prehliadky.

Čítať viac »

FSS a FSMP 2021

07.06.2021 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malina Láb usporiada dňa 3. júla 2021 ( sobota) FARBIARSKÉ SKÚŠKY STAVAČOV A MALÝCH PLEMIEN

Čítať viac »

Strelecká liga M800 2021

31.05.2021 | Obvodná poľovnícka komora Malacky organizuje verejný strelecký pretek "O pohár predsedu OPK Malacky" v disciplíne M800 (súčasť streleckej ligy SPK) Súťaž jednotlivcov, súťaž veteránov (rok narodenia 1966 a neskôr) a súťaž trojčlenných družstiev pri dodržaní aktuálnych opatrení ÚVZ SR týkajúci sa hromadných podujatí.

Čítať viac »

BL 2021

25.05.2021 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Stupava Mast usporiada dňa 5. júna 2021 (sobota) Skúšky v brlohárení (BL) pri dodržiavaní aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Čítať viac »

Vyjadrenie SPK k usmrteniu medvedice a mláďaťa Zásahovým tímom Štátnej ochrany prírody SR

04.05.2021 | Slovenská poľovnícka komora už niekoľko rokov upozorňuje na neustále narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku. Zásadne sa ohradzujeme proti tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci nevhodným prikrmovaním.

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021

20.04.2021 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »

Usmernenia k lovu diviačej zveri vzhľadom na AMO

15.04.2021 | Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš dňa 15. 08. 2019 pod č.j. 02848/2019 v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydal nariadenie k intenzívnemu lovu diviačej zveri, pričom je možné použiť:

Čítať viac »
« novšie Zobrazujem 20 - 40 z 185 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk