Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Usmernenia k lovu diviačej zveri vzhľadom na AMO

15.04.2021 | Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš dňa 15. 08. 2019 pod č.j. 02848/2019 v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydal nariadenie k intenzívnemu lovu diviačej zveri, pričom je možné použiť:

Čítať viac »

Národný eradikačný program pre AMO v diviačej populácii 2021

31.03.2021 | Národný eradikačný program (NEP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021, ktorý schválil a podpísal ministerk pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský, po predložení hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky a zároveň ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. Jozefom Bírešom.

Čítať viac »

Výzva prezidenta SPK ohľadom odstrelu psov a mačiek

18.03.2021 | Výzva prezidenta Slovenskej poľovníckej komory (SPK) na dodržiavanie zákonných opatrení, etických a spoločenských noriem pri uplatnení oprávnenia na odstrel psov a mačiek v poľovných revíroch

Čítať viac »

Výkon práva poľovníctva v čase zákazu vychádzania

15.03.2021 | Vzhľadom na množstvo dotazov k aktuálnym opatreniam súvisiacich so zákazom vychádzania Vás chceme informovať, že Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28. februára 21 umožňuje cestovanie do prírody aj po 20,00 hod, čiže v čase zákazu vychádzania. Tento zákaz teda neovplyvňuje výkon práva poľovníctva v rámci okresu.

Čítať viac »

Platnosť certifikátu prvotného vyšetrenia ulovenej zveri

18.02.2021 | Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala Slovenskú poľovnícku komoru, že z dôvodu aktuálnej situácii s COVID 19 v Slovenskej republike, pozastavila vykonávanie školení a preškolení poľovníkov na získanie certifikátu o spôsobilosti prvotného vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste.

Čítať viac »

Teoretická časť prípravy na skúšku z poľovníctva 2021

12.02.2021 | Teoretická časť prípravy na skúšku z poľovníctva začína 27.2.2021 o 8:00 hod. Prednášky budú vykonávané dištančnou formou až do odvolania.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2021

28.01.2021 | OPK Malacky organizuje Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej poľ. sezóne t.j. od 1.3.2020 do 28.2.2021 (v zmysle ustanovenia §23 Zákona o poľovníctve a vyhlášky 344 /2009.) v termíne od 8. do 28. marca 2021.

Čítať viac »

Výročné členské schôdze SPZ 2021

27.01.2021 | Mesiac február je obdobie, kedy sa spravidla hodnotí činnosť poľovníckych združení v uplynulom roku a schvaľujú zámery na aktuálny rok

Čítať viac »

Šťasný Nový rok 2021

30.12.2020 | Obvodná poľovnícka komora Malacky a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky si Vám dovoľujú popriať veľa šťastia a zdravia v roku 2021

Čítať viac »

Čistý revír = čistá príroda

30.12.2020 | Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK v spolupráci s TV reláciou Halali vyhlásili projekt "Čistý revír = čistá príroda"

Čítať viac »

Špeciálna príloha časopisu Poľovníctvo a rybárstvo 1/2021

29.12.2020 | V aktuálne vydanom januárovom čísle Časopisu Poľovníctvo a rybárstvo (1/2021) nájdete vôbec po prvýkrát špeciálnu 16 stranovú špeciálnu prílohu, ktorú pre Vás pripravilo SPK s názvom "Poľovníctvo má zmysel", Budete si v nej môcť prečítať Otvorený list prezidenta SPK Tibora Lebockého k petícii Poľovníctvo má zmysel, Reakciu na článok "Priamo na komoru" od Ľubomíra Bednariča uverejnený v časopise PaR v čísle 11/2020 a príhovor predsedu Kynologickej jednoty SPK a SPZ Jozefa Jursu k výročiu 100 rokov organizovaného poľovníctva a poľovníckej kynológie.

Čítať viac »

MPaRV SR: Stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek počas lockdown-u

18.12.2020 | Vláda SR uznesením č. 804 zo 16.12.2020 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra.

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2020/2021

17.12.2020 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri 2021

17.12.2020 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov

Čítať viac »

Zápis do prípravného kurzu PPL 2020

02.12.2020 | OPK Malacky začína prípravu na skúšku o prvý polovný lístok (PPL)

Čítať viac »

Predlžovanie poľovných lístkov 2021

23.11.2020 | Držitelia poľovných lístkov, ktorých platnosť končí v roku 2020 sú povinní požiadať o predľženie PL najneskôr do 1.12.2020, t.j. 30 dní pred ukončením jeho platnosti !!!

Čítať viac »

PF 2020 - UPDATE

19.10.2020 | oznamujem Vám, že vzhľadom na aktuálne opatrenia vyhlásené ÚVR SR proti šíreniu epidémie koronavírusu sa rozhodnutím kynologickej komisie OPK Malacky termín konania predbežných skúšok farbiarov (PF) prekladá na neskoršie obdobie.

Čítať viac »

PF 2020

08.10.2020 | Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malačan usporiada dňa 24. októbra 2020 (sobotu) PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV (PF) (po prehodnotení aktuálnych protiepidemiologických opatrení sa PF nerušia)

Čítať viac »

Zrušenie plánovaných podujatí OPK - 10/2020

29.09.2020 | Z dôvodu vyhlásenia nových opatrení proti šíreniu epidémie korona vírusu rozhodol predseda OPK Malacky o preložení termínov nasledujúcich podujatí:

Čítať viac »

Malackí veteráni najlepší

26.09.2020 | Na strelnici v Čáčove sa 6.9.2020 opäť stretli strelci – poľovníci zmerať si svoju aktuálnu streleckú formu v disciplíne G200.

Čítať viac »
« novšie Zobrazujem 20 - 40 z 166 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk