Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

BL 2024

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Stupava Mást usporiada dňa 18.mája 2024 (sobota) Skúšky v brlohárení (BL)

Program a organizačný výbor :

•  Zraz účastníkov: 7:45 hod pri umelom brlohu PZ Stupava Mast (pri vjazde do Stupavy od smeru Lozorno odbočte doprava na lesnú cestu – odbočka bude vyznačená)
•  Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

 

Riaditeľ skúšok: MVDr. Radoslav Rigler
Správca skúšok: Alojz Šablica ml.
Garant skúšok: Ivan Oslej
Veterinárna služba: MVDr. Radoslav Rigler
Rozhodcovský zbor: Deleguje SPK

         
Všeobecné podmienky:

*Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre Skúšky v brlohárení - Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa .

*Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú imúnne proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

* Prihláška a skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR.

Poplatok zašlite na účet OPK Malacky IBAN SK82 7500 0000 0040 3039 0765 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Vás pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s e-mailovým alebo tel. kontaktom posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky alebo e-mail: malacky@opk.sk.

*Uzávierka prihlášok je 13.5.2024 do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime.

 


      Ivan Oslej                                                         Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                               predseda OPK Malacky

 

V prílohe: Univerzálna prihláška na skúšky poľovne upotrebiteľných psovDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk