Vydanie poľovného lístka - občan SR

Žiadosť o vydanie poľovného lístka

Upozorňujeme držiteľov poľovného  lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Malacky a s končiacou platnosťou  ich poľovného lístka ku koncu roka, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka – majú povinnosť v zmysle zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka“ s prílohami najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti t.j. do 30. novembra daného roku. Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíne už nie je možné si predĺžiť poľovný lístok, ale pôjde o vydanie nového poľovného lístka s poplatkom v zmysle sadzobníka SPK.  Taktiež upozorňujeme, že zbrojný preukaz skupiny D je platný len s platným poľovným lístkom.

Pri predlžovaní poľovného lístka je potrebné predložiť  Obvodnej poľovníckej komore Malacky nasledovné náležitosti:

  1. Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka
  2. Dve fotografie formátu 3 x 3,5 cm
  3. Doklad o poistení proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti konkrétneho poľovného lístka
  4. Občiansky preukaz
  5. Platný poľovný lístok

 Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk