Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia:

PREDSEDA: JUDr. Milan Gerthofer
Členovia: JUDr. Albín Kostolanský
  Mgr. Dalimír Tekel
  Ing. Ľubomír Pagáč
  Pavol Petráš

 

Disciplinárny poriadok SPK si môžete stiahnuť v časti Predpisy.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk