Poľovnícka komisia

Komisia pre poľovníctvo a hodnotenie trofejí

Komisia pre poľovníctvo a hodnotenie trojejí:

 PREDSEDA:  Ing. Ivan Schlosser
 Členovia:  Anton Jurkovič  
   Marcel Šišolák
   Ing. Michal Schlosser
   Ing. Pavol Tomala
   Miroslav Dvorák
   Ing. Miroslav Svetlík
   Ing. Milan Kubinec
   Marián Krebs
   Boris Michalovič
   Bc. Matúš Školek
   Ing. Štefan Pavelka
   Ing.  Martin Serdel
   Ing. Martin Kováč
   Mgr. Oliver Felszeghy
   Vladimír Iffka
   Ing. Marek Ziegler
   Dr. Ferdinand Havlík
   Braňo Valent
   Marián Harnúšek
   Marek Podstupka
   Zlatko Štvrtecký

 

Kritériá chovnosti pre jednotlivé druhy raticovej zveri si možete stiahnut v časti Predpisy.

 

Chovateľská prehliadka trofejí:

Užívateľ poľovného revíru doručí v určený čas na určené mieto konania chovateľskej prehliadky menný zoznam majiteľov trofejí s adresami, riadne ošetrené a štítkami trofejí označené poľovnícke trofeje, záznam o love, jej úhyne, označení a použití zveriny podľa prílohy č.8 a vyhodnotenie odstrelu. 

Na chovateľskú prehliadku musí vlastník trofeje predložiť trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čelusťou (priviazanou špagátom) okrem spodných čeľusí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako 3 roky a lebky veľkých šeliem.

Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území SR, mozno na miesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej (v zmysle §14 vyhl.344).

Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá trofej, ktorá je v čase jej konania spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu. Takáto trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto trofeje predkladá jej majiteľ fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje.

Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotograficou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.

Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou a s platných veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza od chorej alebo poranenej zveri.

Trofej ročného daniela a jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke.

Ak sa na chovateľskú prehliadku predkladá trofej zo zveri ulovenej v čase jej ochrany alebo z poranenej zveri ulovenej v čase jej ochrany, predkladá sa aj s kópiou povolenia orgámu, ktorý lov takejto zveri v čase ochrany povolil.

 

Prílohy na stiahnutie: Štítok trofeje, Súpis trofejí, Záznam o love (príloha č.8)Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk