Poľovnícke organizácie

Zoznam poľovníckych organizácii registrovaných v OPK Malacky

Revír, užívateľ e-mail telefón
     
Stupava-Mást - PZ Stupava–Mást    
PREDSEDA: Ing. Michal Bocan michalbocan@pzstupavamast.sk 0903 257 895
HOSPODÁR: Miroslav Horecký

miroslavhorecky@pzstupavamast.sk

0903 234 488
     
Lozorno - PZ Podhorie    
PREDSEDA: Haramia Ján haramia.jan@gmail.com 0905 401 098
HOSPODÁR: Ing. Bohuš Kuľha rusnaktor@centrum.sk 0910 224 302
     
Kuchyňa - Pernek - PZ Podhorák    
PREDSEDA: Peter Šíra svadbaveronika@zoznam.sk 0905 641 322
HOSPODÁR: Mackovič Milan mackovic.family@gmail.com 0905 888 860
     
Zohor - PZ Havran    
PREDSEDA: Ing. Tibor Veselý
tibor.vesely@gmail.com 0907 848 263
HOSPODÁR: Miloš Dudek milos.dudek1@gmail.com 0948 502 662
     
Láb - PZ Malina    
PREDSEDA: MUDr. Mízner Dominik  mizner@centrum.sk  0903 464 823
HOSPODÁR: Ing. Pavel Kain  pavel.kain@szdis.sk 0918 718 629
     
Plavecký Štvrtok - PZ Sokol    
PREDSEDA: Peter Kotora kotorape1@gmail.com 0907 720 180
HOSPODÁR: Havlík Peter   0910 355 926
     
Záhorská Ves - PZ Rozkvet    
PREDSEDA: Ing. Miroslav Svetlík m.svetlik@atlas.sk 0903 257 030
HOSPODÁR: Branislav Valent bvalent@azet.sk 0905 893 575
     
Suchohrad - PZ Suchohrad    
PREDSEDA: Ing. Tomášek Robert  rtomasek@asra.sk 0903 797 675
HOSPODÁR: Mgr. Oliver Felszeghy MBA  oliver.felszeghy@gmail.com 0903 942 120
     
Jakubov - PZ Jakubov    
PREDSEDA: Stanislav Šimek stazka@rmail.sk 0903 951 604
HOSPODÁR: Jurkáček Jozef jozefjurkacek50@gmail.com 0903 788 058
     
Malacky - PZ Malačan    
PREDSEDA: JUDr.Foltýn Imrich  foltyn.imrich@gmail.com 0903 205 662
HOSPODÁR: Ing. Ziegler Marek  ziegler.marek@gmail.com 0910 299 595
     
Kostolište - PZ Záhoran    
PREDSEDA: Vladimír Horváth thp@zoznbam.sk 0905 494 863
HOSPODÁR: Michalovič Boris  borismichalovic@centrum.sk 0905 513 324
     
Gajary - PZ Gajary    
PREDSEDA: Ing. Antálek Bohumil ml. baantalek@gmail.com 0905 631 605
HOSPODÁR: Irha Sebastián ml.   0911 917 619
     
Rudava - PZ Rudava Malé Leváre    
PREDSEDA: Kuklovský Jaroslav j.kuklovsky@rcba.sk 0903 445 062
HOSPODÁR: Jurkovič Anton antonjurkovic6@gmail.com 0903 706 991 
     
Velké Leváre - PZ Veľké Leváre    
PREDSEDA: Richard Nimsch nimsch@gmail.com 0908 356 126
HOSPODÁR: Jozef Škrabák   0908 895 452
     
Závod - PZ Závod    
PREDSEDA: Branislav Gašpárek bgasparek@centrum.sk 0944 707 060
HOSPODÁR: Ferdinand Král ferdinand.kral@gmail.com 0915 762 021 
     
Rudava Studienka - PZ Rudava Studienka    
PREDSEDA: Marián Šafránek  majoschafy@atlas.sk 0903 401 000
HOSPODÁR: Jankovič Jaroslav jaroslav@bordizajn.sk 0903 229 837
     
Mon Repos - PZ Mon Repos    
PREDSEDA: MUDr. Jozef Holomáň
jozef.holoman@szu.sk 0903 701 570
HOSPODÁR: MUDr. Juraj Čierny cierny.ju@gmail.com   0903 461 120
     
Plavecké Podhradie - PZ Plav. Podhradie    
PREDSEDA: Dulanský Ladislav dulansky@agropartner.sk 0905 354 180
HOSPODÁR: Leskovský Ernest leskovsky.e@gmail.com 0905 822 184
     
Sološnica - PZ Sološnica    
PREDSEDA: Ing. Foltýn Ján  janfoltyn65@gmail.com 0905 441 083
HOSPODÁR: Radovan Hirth zhirthova@airwave.sk 0902 910 180
     
Rohožník - PZ Hôrka    
PREDSEDA: Hudec Stanislav  stanislav.hudec@schneider-electric.com 0905 609 463
HOSPODÁR: Peter Havlík   peter.havlik@lesy.sk 0918 334 846
     
Dúbrava Gajary - PZ Dúbrava    
PREDSEDA: Ing. Stanislav Haramia haramiastanislav@gmail.com  0905 329 083
HOSPODÁR: MUDr. Manfred Černý manfredc389@gmail.com  0903 348 637
     
Strmina - PS Karpatius    
PREDSEDA: Ing. Arpád Figura info@sroonline.sk 0903 206 366
HOSPODÁR: MUDr. Pavol Novák pavolnovak@gmail.com 0903 470 325
     
Jablonové - PZ Brezina    
PREDSEDA Ing. Pavol Ferenčič pavol.ferencic@gmail.com 0905 304 406
HOSPODÁR Ing. Jozef Horváth slovlov.sro@gmail.com 0905 715 307
     
Plavecký Mikuláš - PZ Plavecký Mikuláš    
PREDSEDA: Peter Kovár p.kovar@azet.sk 0948 322 114
HOSPODÁR: Bc. Martin Kovár martin.kovar391@gmail.com 0905 256 406
     
Vysoká pri Morave - PZ Hochštetnan    
PREDSEDA:Pavel Benca   0903 275 696
HOSPODÁR: František Bobák bobak.fero@gmail.com 0907 731 379
     
Sološnica Rohožník - PO Bučková    
PREDSEDA: MUDr. Miloslav Haščák    
HOSPODÁR: Mário Lackovič m.mario.lackovic@gmail.com 0903 220 091
     
Lozorno - PS Močiarne Lozorno    
PREDSEDA: Doc.MUDr. Ján Chabada   0905 447 257
HOSPODÁR: Norbert Galčík norbert.galcik@lesy.sk 0918 334 802
     
Ružová - PS Ružová    
PREDSEDA: Ing. Ján Korchaník jpk.integral@gmail.com 0905 650 016
HOSPODÁR: Ing. Jozef Král jozef.kral55@gmail.com 0911 017 037
     
     
Klokoč - Lesy SR o.z. Šaštín    
HOSPODÁR: Ing. Lucia Ďurčová  lucia.durcova@lesy.sk 0902 102 270
     
Javorina - Lesy SR o.z. Šaštín    
HOSPODÁR: Bc. Marek Mlynárik marek.mlynarik@lesy.sk 0918 334 001
     
Pajštún - Lesy SR o.z. Šaštín    
HOSPODÁR: Ivan Brázdovič ivan.brazdovic@lesy.sk 0918 334 893
     
Králová - Lesy SR o.z. Šaštín    
HOSPODÁR: Ivan Danček ivan.dancek@lesy.sk 0918 334 852
     
Korenec - Lesy SR o.z. Šaštín
         
HOSPODÁR: Ing. Ľubomír Pagáč  lubomir.pagac@lesy.sk 0918 334 827
     
     
Záhorie - VLM SR    
HOSPODÁR: Ing. Jozef Bittara  bittara@vlm.sk 0905 828 309
     
Turecký Vrch - VLM SR    
HOSPODÁR: Ing. Ivan Schlosser  schlosser@vlm.sk 0907 119 661
     
Kopča - VLM SR    
HOSPODÁR: Ivan Hirner  hirner@vlm.sk 0915 782 614
     
Hlboká Mláka - VLM SR    
HOSPODÁR: Ing. Martin Kováč kovac@vlm.sk 0905 339 110
     
     
 Poľovnícke organizácie bez revíru    
     
Pajštún    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Ján Holič   jozulak@gmail.com  0905 740 163
     
Tri Lipi    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Tibor Veselý    0907 848 263
     
Lakšárska N.Ves    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ivan Velický    0918 549 266
     
Prepadlé Lozorno    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Karol Ryz    0905 267 906
     
Malokarpatské poľovnícke združenie    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Vladimír Vajgel     
     
PZ Lyšiak    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ján Trokšiar    
     
Ochranný poľovnícky spolok Sv. Huberta    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Jaroslav Albert    
     
Poľovnícka organizácia Trihlav    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: František Porkert    
     
Poľovnícka organizácia Kremenica    
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: MVDr. Radoslav Riegler    0903 406627

 

Mapa_Revirov_OPK_Malacky_2018

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk