Predstavenstvo

Funkcia

meno, priezvisko, adresa, tel.č., e-mail

Predseda OPK

Miroslav Kopiar  0905 604 419

miro.kopiar@gmail.com

Predseda poľovníckej komisie

druhý štatutárny zástupca OPK

Ing.Ivan Schlosser  0907 119 661 

schlosser@vlm.sk

Predseda legislatívnej komisie

JUDr.Milan Malata  0903 467 022 

malata@mph-advocates.com

Predseda kynologickej komisie

Ivan Oslej  0905 647 363

ivosreality@gmail.com

Predseda ekonomickej komisie

Stanislav Hudec  0905 609 463 

stano.hudec@sk.schneider-elektric.com

Predseda streleckej komisie

Ing.Jozef Jurkovič  0905 805 818

jozef.jurkovic49@zoznam.sk

Predseda osvetovej komisie

Ing.Peter Šimkovič   0917 516 817

poppo40@gmail.com

Predseda komisie pre životné prostredie

Mgr. Oliver Felszeghy  0903 942 120

oliver.felszeghy@gmail.com

Predseda DR OPK

MVDr. Radoslav Rigler  0903 406 627

radoslavrigler@pzstupavamast.sk

Predseda DK OPK

JUDr. Milan Gerthofer  0918 628 918

milan.gerthofer@minv.sk

   

Pracovník kancelárie OPK

Milan MERC  0903 459 463

malacky@opk.sk

   
   

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk