Predstavenstvo

Funkcia

meno, priezvisko, adresa, tel.č., e-mail

Predseda OPK

 

Miroslav Kopiar  0905 604 419

miro.kopiar@gmail.com

Predseda poľovníckej komisie

druhý štatutárny zástupca OPK

Ing. Ivan Schlosser  0907 119 661 

schlosser@vlm.sk

Predseda legislatívnej komisie

 

JUDr. Milan Malata  0903 467 022 

malata@mph-advocates.com

Predseda kynologickej komisie

 

Ivan Oslej  0905 647 363

ivosreality@gmail.com

Predseda ekonomickej komisie

 

Stanislav Hudec  0905 609 463 

stanislav.hudec@se.com

Predseda streleckej komisie

 

Ing. Jozef Jurkovič  0905 805 818

jozef.jurkovic49@zoznam.sk

Predseda osvetovej komisie

 

Ing. Katarína Nemčíková  0905 300 545

nemcikova42@gmail.com

Predseda výchovno vzdelávacej komisie

 

Ing.Bohumil Antálek  0905 631 605

baantalek@gmail.com

Predseda komisie pre životné prostredie

 

Mgr. Oliver Felszeghy  0903 942 120

oliver.felszeghy@gmail.com

Predseda DR OPK

 

MVDr. Radoslav Rigler  0903 406 627

mvdr@rigler.sk

Predseda DK OPK

 

JUDr. Milan Gerthofer  0918 628 918

milan.gerthofer@gmail.com

Pracovník kancelárie OPK

 

Milan MERC  0903 459 463

malacky@opk.sk, opkmalacky@gmail.com

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk