Osvetová komisia

Osvetová komisia:

PREDSEDA: Ing. Lucia Horská
Členovia: Milan Merc
  Ing. Katka Nemčíková
  JUDr. Jozef Kovarík
  Jakub Badrna
  Ľubor Ďurčo
  Bc. Václav Sobolič

 

Osvetové akcie nájdete v časti Podujatia

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk