Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Zápis do prípravného kurzu PPL 2022

28.12.2021 | Pozývame Vás na zápis do nového ročníka prípravného kurzu na skúšku z poľovníctva, ktorý sa uskutoční 12. januára 2022 / t.j. v stredu / od 17:00 hod v zasadačke Poľovníckeho domu v Malackách , Kollárová ul. Č.892 Malacky. Pôvodný plánovaný termín 9.12.2021 sme zmenili z dôvodu aktuálne platných protipandemických opatrení ÚVZ SR.

Čítať viac »

Pokojné Vianoce, veľa štastia a zdravia v roku 2022

28.12.2021 |

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021/2022_

21.12.2021 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »

Stanovisko k spoločným poľovačkám a skúškam PUP 2021/11

26.11.2021 | Odporúčacie pokyny pre výkon práva poľovníctva v čase núdzového stavu. V prílohe nájdete kompletné znenie listu i jeho prílohy.

Čítať viac »

Stanovisko ÚVZ SR k organizovaniu spoločných poľovačiek a skúšok PUP

22.10.2021 | Slovenská poľovnícka komora ako samosprávna profesijná organizácia zriadená podľa zákona o poľovníctve požiadala o vyjadrenie Úrad verejného zdravotníctva SR o možnosť organizovania spoločných poľovačiek, z dôvodu nutnosti znižovania stavov zveri a organizovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov.

Čítať viac »

Organizačné informácie pre uchádzačov o PPL

01.10.2021 | Tu nájdete základné informácie o tom, ako bude celá príprava na skúšku z poľovníctva ako aj samotná skúška z poľovníctva prebiehať. Koľko času a peňazí tomu musíte v príprave a skúškam venovať a čo tým získate.

Čítať viac »

Predlžovanie poľovných lístkov 2021

20.09.2021 | Držitelia poľovných lístkov, ktorých platnosť končí v roku 2021 sú povinní požiadať o predľženie PL najneskôr do 1.12.2021, t.j. 30 dní pred ukončením jeho platnosti !!!

Čítať viac »

AMO 8/2021

11.08.2021 | Dávame Vám do pozornosti mimoriadne núdzové opatrenia (MNO) ŠVPS SR a ich vysvetlenie:

Čítať viac »

AMO 7/2021

16.07.2021 | Nová mapa zaradenia revírov do zón AMO a tiež zoznam s jednotlivými PR. Európska agentúra pre ochranu potravín EFSA vytvorila už pred dvomi rokmi video, ktoré je stále aktuálne a je nutné sa riadiť danými pokynmi, zásadami a správaním.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2021 - vyhodnotenie

08.06.2021 | Mimoriadne opatrenia proti šíreniu nákazy COVID 19, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, pokračovali počas celej minulej sezóny. Dotklo sa to samozrejme aj výkonu práva poľovníctva, ako aj všetkých aktivít – kurzy uchádzačov o prvý poľovný lístok, strelecké, kynologické a osvetové akcie a chovateľské prehliadky.

Čítať viac »

Vyjadrenie SPK k usmrteniu medvedice a mláďaťa Zásahovým tímom Štátnej ochrany prírody SR

04.05.2021 | Slovenská poľovnícka komora už niekoľko rokov upozorňuje na neustále narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku. Zásadne sa ohradzujeme proti tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci nevhodným prikrmovaním.

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021

20.04.2021 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »

Usmernenia k lovu diviačej zveri vzhľadom na AMO

15.04.2021 | Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš dňa 15. 08. 2019 pod č.j. 02848/2019 v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydal nariadenie k intenzívnemu lovu diviačej zveri, pričom je možné použiť:

Čítať viac »

Národný eradikačný program pre AMO v diviačej populácii 2021

31.03.2021 | Národný eradikačný program (NEP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021, ktorý schválil a podpísal ministerk pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský, po predložení hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky a zároveň ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. Jozefom Bírešom.

Čítať viac »

Výzva prezidenta SPK ohľadom odstrelu psov a mačiek

18.03.2021 | Výzva prezidenta Slovenskej poľovníckej komory (SPK) na dodržiavanie zákonných opatrení, etických a spoločenských noriem pri uplatnení oprávnenia na odstrel psov a mačiek v poľovných revíroch

Čítať viac »

Výkon práva poľovníctva v čase zákazu vychádzania

15.03.2021 | Vzhľadom na množstvo dotazov k aktuálnym opatreniam súvisiacich so zákazom vychádzania Vás chceme informovať, že Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28. februára 21 umožňuje cestovanie do prírody aj po 20,00 hod, čiže v čase zákazu vychádzania. Tento zákaz teda neovplyvňuje výkon práva poľovníctva v rámci okresu.

Čítať viac »

Platnosť certifikátu prvotného vyšetrenia ulovenej zveri

18.02.2021 | Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala Slovenskú poľovnícku komoru, že z dôvodu aktuálnej situácii s COVID 19 v Slovenskej republike, pozastavila vykonávanie školení a preškolení poľovníkov na získanie certifikátu o spôsobilosti prvotného vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste.

Čítať viac »

Teoretická časť prípravy na skúšku z poľovníctva 2021

12.02.2021 | Teoretická časť prípravy na skúšku z poľovníctva začína 27.2.2021 o 8:00 hod. Prednášky budú vykonávané dištančnou formou až do odvolania.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2021

28.01.2021 | OPK Malacky organizuje Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej poľ. sezóne t.j. od 1.3.2020 do 28.2.2021 (v zmysle ustanovenia §23 Zákona o poľovníctve a vyhlášky 344 /2009.) v termíne od 8. do 28. marca 2021.

Čítať viac »

Výročné členské schôdze SPZ 2021

27.01.2021 | Mesiac február je obdobie, kedy sa spravidla hodnotí činnosť poľovníckych združení v uplynulom roku a schvaľujú zámery na aktuálny rok

Čítať viac »
Zobrazujem 1 - 20 z 76 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk