Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Skúška z poľovníctva 2020

10.06.2020 | V zmysle skúšobného poriadku - § 39 až 51 vyhlášky 344/2009 Zákona o poľovníctve Z.z. organizuje OPK Malacky skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku na získanie spôsobilosti držania zbrane a streliva, ktorá sa uskutoční 27.júna 2020 (t.j. v sobotu) od 8:00 hod v obci Závod, v priestoroch Základnej školy. Skúšky sa uskutočnia podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynov SPK

Čítať viac »

Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody 2020

05.06.2020 | Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Rodí sa nový život a tak, ako sme už mnohokrát spomínali, zver potrebuje v tomto období pokoj – rovnako ako ľudské mamičky s dietkami.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2020 - vyhodnotenie

03.06.2020 | Mimoriadne opatrenia proti šíreniu nákazy COVID 19, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, poznačili život nielen na celom Slovensku, ale na celom svete. Dotklo sa to samozrejme aj poľovníctva, kde sa tiež zastavila väčšina aktivít – kurzy uchádzačov o prvý poľovný lístok, strelecké, kynologické a osvetové akcie a tak isto aj chovateľské prehliadky.

Čítať viac »

Mláďatá nie sú opustené

04.05.2020 | Nesprávajte sa hlučne! Zvýšte opatrnosť a nepúšťajte psy! Nájdených mláďat sa nikdy nedotýkajte!

Čítať viac »

Žiadosť Prezídia SPK o dodržiavanie platnej legislatívy v súvislosti s vnadením diviačej zveri

14.04.2020 | vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu a s tým spojené nadpriemerné návštevy ľudí v prírode, sa nám deň čo deň množia v našich e-mailových a facebookových schránkach prípady, kedy nám laická verejnosť zasiela fotografie z vnadísk, alebo nás na ne odkazuje

Čítať viac »

Výzva II. ročník ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2020

01.04.2020 | Tak ako v minulom roku, aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali, akciu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešného I. ročníka konaného v roku 2019.

Čítať viac »

POZOR! Obmedzenia v súvislostis ochorením COVID-19

13.03.2020 | Oznámenie o rozhodnutí Predstavenstva OPK Malacky v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení pre šírenie koronavírusu COVID-19.

Čítať viac »

Termínový kalendár 2020

11.02.2020 | Termínový kalndár na rok 2020

Čítať viac »

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v roku 2020

11.02.2020 | Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, (OU-BA-OOP4) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (zákon o poľovníctve), podľa § 73 písm. b) zákona o poľovníctve u r č u j e termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných revíroch začlenených do poľovných oblastí v pôsobnosti okresných úradov, pozemkových a lesných odborov Bratislavského kraja

Čítať viac »

AMO: Opatrenia

07.02.2020 | Regionálna veterináma a potravinová správa Senec (d'alej len „RVPS Senec"), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (d'alej Ien „ zákon č. 39/2007 Z. z.") nariad'uje opatrenia na zabezpečeníe kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (d'alej len „AMO") v populácii diviačej zveri

Čítať viac »

Kurz trubacov 2020

30.01.2020 | Osvetová komisia OPK Malacky organizuje kurz trubačov pre začínajúcich aj pokročilých. Kurz začína 20.2.02020 v Poľovníckom dome v Malackách.

Čítať viac »

Devana Bál

08.01.2020 | Dovoľujeme si Vás v mene Klubu slovenských poľovníčok pozvať na celoslovenský 4. Devana Bál, ktorý sa bude konať v bratislavskom hoteli Holiday Inn dňa 17. 1. 2020

Čítať viac »

UPOZORNENIE pre držiteľov končiaceho poľovného lístka

27.11.2019 | Upozorňujeme držiteľov poľovného lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Malacky a s končiacou platnosťou ich poľovného lístka dňa 31.12.2019, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka – majú povinnosť v zmysle zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka“ s prílohami najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti t.j. do 30. novembra 2019.

Čítať viac »

60 rokov priateľstva a spolupráce

07.11.2019 | Poľovníci zo Stupavy a poľovníci z juhomoravských Želešíc sa od roku 1959 stretávajú na poľovačkách i slávnostných príležitostiach.

Čítať viac »

Chceš sa stať poľovníkom?

07.11.2019 | Obvodná poľovnícka komora Malacky organizuje prípravný kurz na skúšky z poľovníctva

Čítať viac »

Katarínska zábava Zohor

15.10.2019 | Poľovnícke združenie Havran Zohor Vás 23.11.2019 srdečne pozýva na Tradičnú Poľovnícku Katarínsku zábavu

Čítať viac »

Pamätný kameň v Jakubove

09.10.2019 | Na ceste medzi Jakubovom a Gajarami stojí biely kríž, ktorý dokazuje dlhoročnú históriu poľovníctva v Jakubove.

Čítať viac »

AMO: Nariadenie hlavného veterinárneho lekára

19.08.2019 | V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čítať viac »

AMO: Upozornenie

19.08.2019 | Z dôvodu rôznych vysvetlení a dezinformácií, ktoré kolujú na Slovensku si Slovenská poľovnícka komora dovoľuje upriamiť pozornosť na časť nariadenia hlavného veterinárneho lekára zo dňa 15.8.2019 č. j. 02848/2019, v ktorom sa uvádza, že je možné použiť „zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu“.

Čítať viac »

Poľovnícky deň 2019

08.08.2019 | V Zámockom parku v Malackách sa 24.8.2019 uskutoční 9. ročník Poľovníckeho dňa

Čítať viac »
Zobrazujem 1 - 20 z 46 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk