Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Kurz trubačov 2022

12.05.2022 | OPK Malacky organizuje kurz poľovníckych trubačov

Čítať viac »

Najaktívnejší lovec diviačej zveri 2022 – vyhodnotenie

26.04.2022 | Komisia pre poľovníctvo a hodnotenie trofejí podľa zistených údajov z predloženej poľov. dokumentácie (Záznam o love zveri ..príloha č.8 vyhlášky č.344/2009) určila poradie medzi najaktívnejšími lovcami diviačej zveri.

Čítať viac »

Snem OkO SPZ Malacky 2022

29.03.2022 | Z rozhodnutia RADY OkO SPZ Malacky sa 6.apríla 2022 od 18:00 hod v zasadačke Poľovníckeho domu v Malackách uskutoční V. Okresný snem Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2022 - vyhodnotenie

29.03.2022 | Po dvoch rokoch obmedzení v rámci opatrení proti šíreniu ochorenia Covid 19 sme sa konečne stretli v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch, na chovateľskej prehliadke spojenej aj s prehliadkou trofejí ulovenej zveri za uplynulú sezónu.

Čítať viac »

Najaktívnejší lovec diviačej zveri 2021/2022

16.03.2022 | V reakcií na výzvu prezidenta SPK k intenzívnemu lovu diviačej zveri ako účinnému opatreniu proti šíreniu epidémie Afrického moru ošípaných vyhlasuje Obvodná poľovnícka komora Malacky ocenenie o „Najaktívnejšieho lovca diviačej zveri" pri plnení opatrení proti šíreniu AMO za poľ. sezónu 2021/2022.

Čítať viac »

Plagát pre informovanie verejnosti o AMO

04.03.2022 | Slovenská poľovnícka komora pripravila plagát pre informovanie verejnosti o opatreniach v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných.

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri 2022

01.03.2022 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2022

14.02.2022 | OPK Malacky organizuje v spolupráci s PZ Veľké Leváre Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej sezóne t.j. od 1.3.2021 do 28.2.2022 v termíne od 22. do 27.marca 2022 v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkých Levároch

Čítať viac »

Zápis do prípravného kurzu PPL 2022

28.12.2021 | Pozývame Vás na zápis do nového ročníka prípravného kurzu na skúšku z poľovníctva, ktorý sa uskutoční 12. januára 2022 / t.j. v stredu / od 17:00 hod v zasadačke Poľovníckeho domu v Malackách , Kollárová ul. Č.892 Malacky. Pôvodný plánovaný termín 9.12.2021 sme zmenili z dôvodu aktuálne platných protipandemických opatrení ÚVZ SR.

Čítať viac »

Pokojné Vianoce, veľa štastia a zdravia v roku 2022

28.12.2021 |

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021/2022_

21.12.2021 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »

Stanovisko k spoločným poľovačkám a skúškam PUP 2021/11

26.11.2021 | Odporúčacie pokyny pre výkon práva poľovníctva v čase núdzového stavu. V prílohe nájdete kompletné znenie listu i jeho prílohy.

Čítať viac »

Stanovisko ÚVZ SR k organizovaniu spoločných poľovačiek a skúšok PUP

22.10.2021 | Slovenská poľovnícka komora ako samosprávna profesijná organizácia zriadená podľa zákona o poľovníctve požiadala o vyjadrenie Úrad verejného zdravotníctva SR o možnosť organizovania spoločných poľovačiek, z dôvodu nutnosti znižovania stavov zveri a organizovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov.

Čítať viac »

Organizačné informácie pre uchádzačov o PPL

01.10.2021 | Tu nájdete základné informácie o tom, ako bude celá príprava na skúšku z poľovníctva ako aj samotná skúška z poľovníctva prebiehať. Koľko času a peňazí tomu musíte v príprave a skúškam venovať a čo tým získate.

Čítať viac »

Predlžovanie poľovných lístkov 2021

20.09.2021 | Držitelia poľovných lístkov, ktorých platnosť končí v roku 2021 sú povinní požiadať o predľženie PL najneskôr do 1.12.2021, t.j. 30 dní pred ukončením jeho platnosti !!!

Čítať viac »

AMO 8/2021

11.08.2021 | Dávame Vám do pozornosti mimoriadne núdzové opatrenia (MNO) ŠVPS SR a ich vysvetlenie:

Čítať viac »

AMO 7/2021

16.07.2021 | Nová mapa zaradenia revírov do zón AMO a tiež zoznam s jednotlivými PR. Európska agentúra pre ochranu potravín EFSA vytvorila už pred dvomi rokmi video, ktoré je stále aktuálne a je nutné sa riadiť danými pokynmi, zásadami a správaním.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2021 - vyhodnotenie

08.06.2021 | Mimoriadne opatrenia proti šíreniu nákazy COVID 19, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, pokračovali počas celej minulej sezóny. Dotklo sa to samozrejme aj výkonu práva poľovníctva, ako aj všetkých aktivít – kurzy uchádzačov o prvý poľovný lístok, strelecké, kynologické a osvetové akcie a chovateľské prehliadky.

Čítať viac »

Vyjadrenie SPK k usmrteniu medvedice a mláďaťa Zásahovým tímom Štátnej ochrany prírody SR

04.05.2021 | Slovenská poľovnícka komora už niekoľko rokov upozorňuje na neustále narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku. Zásadne sa ohradzujeme proti tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci nevhodným prikrmovaním.

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021

20.04.2021 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »
Zobrazujem 1 - 20 z 84 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk