Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Organizačné informácie pre uchádzačov o PPL

01.10.2021 | Tu nájdete základné informácie o tom, ako bude celá príprava na skúšku z poľovníctva ako aj samotná skúška z poľovníctva prebiehať. Koľko času a peňazí tomu musíte v príprave a skúškam venovať a čo tým získate.

Čítať viac »

Predlžovanie poľovných lístkov 2021

20.09.2021 | Držitelia poľovných lístkov, ktorých platnosť končí v roku 2021 sú povinní požiadať o predľženie PL najneskôr do 1.12.2021, t.j. 30 dní pred ukončením jeho platnosti !!!

Čítať viac »

AMO 8/2021

11.08.2021 | Dávame Vám do pozornosti mimoriadne núdzové opatrenia (MNO) ŠVPS SR a ich vysvetlenie:

Čítať viac »

AMO 7/2021

16.07.2021 | Nová mapa zaradenia revírov do zón AMO a tiež zoznam s jednotlivými PR. Európska agentúra pre ochranu potravín EFSA vytvorila už pred dvomi rokmi video, ktoré je stále aktuálne a je nutné sa riadiť danými pokynmi, zásadami a správaním.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2021 - vyhodnotenie

08.06.2021 | Mimoriadne opatrenia proti šíreniu nákazy COVID 19, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, pokračovali počas celej minulej sezóny. Dotklo sa to samozrejme aj výkonu práva poľovníctva, ako aj všetkých aktivít – kurzy uchádzačov o prvý poľovný lístok, strelecké, kynologické a osvetové akcie a chovateľské prehliadky.

Čítať viac »

Vyjadrenie SPK k usmrteniu medvedice a mláďaťa Zásahovým tímom Štátnej ochrany prírody SR

04.05.2021 | Slovenská poľovnícka komora už niekoľko rokov upozorňuje na neustále narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku. Zásadne sa ohradzujeme proti tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci nevhodným prikrmovaním.

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021/2022

20.04.2021 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »

Usmernenia k lovu diviačej zveri vzhľadom na AMO

15.04.2021 | Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš dňa 15. 08. 2019 pod č.j. 02848/2019 v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydal nariadenie k intenzívnemu lovu diviačej zveri, pričom je možné použiť:

Čítať viac »

Národný eradikačný program pre AMO v diviačej populácii 2021

31.03.2021 | Národný eradikačný program (NEP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021, ktorý schválil a podpísal ministerk pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský, po predložení hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky a zároveň ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. Jozefom Bírešom.

Čítať viac »

Výzva prezidenta SPK ohľadom odstrelu psov a mačiek

18.03.2021 | Výzva prezidenta Slovenskej poľovníckej komory (SPK) na dodržiavanie zákonných opatrení, etických a spoločenských noriem pri uplatnení oprávnenia na odstrel psov a mačiek v poľovných revíroch

Čítať viac »

Výkon práva poľovníctva v čase zákazu vychádzania

15.03.2021 | Vzhľadom na množstvo dotazov k aktuálnym opatreniam súvisiacich so zákazom vychádzania Vás chceme informovať, že Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28. februára 21 umožňuje cestovanie do prírody aj po 20,00 hod, čiže v čase zákazu vychádzania. Tento zákaz teda neovplyvňuje výkon práva poľovníctva v rámci okresu.

Čítať viac »

Platnosť certifikátu prvotného vyšetrenia ulovenej zveri

18.02.2021 | Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala Slovenskú poľovnícku komoru, že z dôvodu aktuálnej situácii s COVID 19 v Slovenskej republike, pozastavila vykonávanie školení a preškolení poľovníkov na získanie certifikátu o spôsobilosti prvotného vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste.

Čítať viac »

Teoretická časť prípravy na skúšku z poľovníctva 2021

12.02.2021 | Teoretická časť prípravy na skúšku z poľovníctva začína 27.2.2021 o 8:00 hod. Prednášky budú vykonávané dištančnou formou až do odvolania.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka trofejí 2021

28.01.2021 | OPK Malacky organizuje Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej poľ. sezóne t.j. od 1.3.2020 do 28.2.2021 (v zmysle ustanovenia §23 Zákona o poľovníctve a vyhlášky 344 /2009.) v termíne od 8. do 28. marca 2021.

Čítať viac »

Výročné členské schôdze SPZ 2021

27.01.2021 | Mesiac február je obdobie, kedy sa spravidla hodnotí činnosť poľovníckych združení v uplynulom roku a schvaľujú zámery na aktuálny rok

Čítať viac »

Šťasný Nový rok 2021

30.12.2020 | Obvodná poľovnícka komora Malacky a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky si Vám dovoľujú popriať veľa šťastia a zdravia v roku 2021

Čítať viac »

Špeciálna príloha časopisu Poľovníctvo a rybárstvo 1/2021

29.12.2020 | V aktuálne vydanom januárovom čísle Časopisu Poľovníctvo a rybárstvo (1/2021) nájdete vôbec po prvýkrát špeciálnu 16 stranovú špeciálnu prílohu, ktorú pre Vás pripravilo SPK s názvom "Poľovníctvo má zmysel", Budete si v nej môcť prečítať Otvorený list prezidenta SPK Tibora Lebockého k petícii Poľovníctvo má zmysel, Reakciu na článok "Priamo na komoru" od Ľubomíra Bednariča uverejnený v časopise PaR v čísle 11/2020 a príhovor predsedu Kynologickej jednoty SPK a SPZ Jozefa Jursu k výročiu 100 rokov organizovaného poľovníctva a poľovníckej kynológie.

Čítať viac »

MPaRV SR: Stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek počas lockdown-u

18.12.2020 | Vláda SR uznesením č. 804 zo 16.12.2020 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra.

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2020/2021

17.12.2020 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

Čítať viac »

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri 2021

17.12.2020 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov

Čítať viac »
Zobrazujem 1 - 20 z 71 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk