Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Devana Bál

08.01.2020 | Dovoľujeme si Vás v mene Klubu slovenských poľovníčok pozvať na celoslovenský 4. Devana Bál, ktorý sa bude konať v bratislavskom hoteli Holiday Inn dňa 17. 1. 2020

Čítať viac »

UPOZORNENIE pre držiteľov končiaceho poľovného lístka

27.11.2019 | Upozorňujeme držiteľov poľovného lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Malacky a s končiacou platnosťou ich poľovného lístka dňa 31.12.2019, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka – majú povinnosť v zmysle zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka“ s prílohami najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti t.j. do 30. novembra 2019.

Čítať viac »

60 rokov priateľstva a spolupráce

07.11.2019 | Poľovníci zo Stupavy a poľovníci z juhomoravských Želešíc sa od roku 1959 stretávajú na poľovačkách i slávnostných príležitostiach.

Čítať viac »

Chceš sa stať poľovníkom?

07.11.2019 | Obvodná poľovnícka komora Malacky organizuje prípravný kurz na skúšky z poľovníctva

Čítať viac »

Katarínska zábava Zohor

15.10.2019 | Poľovnícke združenie Havran Zohor Vás 23.11.2019 srdečne pozýva na Tradičnú Poľovnícku Katarínsku zábavu

Čítať viac »

Pamätný kameň v Jakubove

09.10.2019 | Na ceste medzi Jakubovom a Gajarami stojí biely kríž, ktorý dokazuje dlhoročnú históriu poľovníctva v Jakubove.

Čítať viac »

AMO: Nariadenie hlavného veterinárneho lekára

19.08.2019 | V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čítať viac »

AMO: Upozornenie

19.08.2019 | Z dôvodu rôznych vysvetlení a dezinformácií, ktoré kolujú na Slovensku si Slovenská poľovnícka komora dovoľuje upriamiť pozornosť na časť nariadenia hlavného veterinárneho lekára zo dňa 15.8.2019 č. j. 02848/2019, v ktorom sa uvádza, že je možné použiť „zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu“.

Čítať viac »

Poľovnícky deň 2019

08.08.2019 | V Zámockom parku v Malackách sa 24.8.2019 uskutoční 9. ročník Poľovníckeho dňa

Čítať viac »

Výstava trofejí 2018-2019

07.03.2019 | Obvodná poľovnícka komora Malacky v spolupráci s PZ Malačan organizuje 22.-23.3.2019 Chovateľskú prehliadku trofejí spojenú s výstavou trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019

Čítať viac »

Termínový kalendár pre rok 2019

04.02.2019 |

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka 2019

04.02.2019 | OPK Malacky organizuje v spolupráci s PZ Malačan Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej sezóne t.j. od 1.3.2018 so 28.2.2019 v termíne od 19. do 24. marca 2019 v priestoroch EVENT HALL, Priemyselná ulica 5863 Malacky.

Čítať viac »

Krúžok mladých priateľov poľovníctva 2019

15.01.2019 | 10 januára 2019 sa začal ďalší ročník činnosti Krúžka Mladých priateľov prírody a poľovníctva pri OkO SPZ Malacky.

Čítať viac »

Evropská myslivecká pouť v Dubě nad Moravou.

26.10.2018 | Možno v duchu príslovia, že aj malý zázrak je zázrak organizuje p. PhDr. Ján Kornek, vášnivý poľovník, ale predovšetkým farár v Dube nad Moravou už 10 ročník poľovníckych slávností pod názvom Evropská myslivecká pouť. V tomto malom mestečku sa pán farár teší veľkej úcte i popularite, takže o dobrovoľníkov pri organizovaní mnohých podujatí i rekonštrukčných prácach na fare nemá núdzu.

Čítať viac »

Poľovnícky deň 2018 - P&R

26.10.2018 | Medzi návštevníkov Zámockého parku v centre Malaciek zavítal gróf Pálffy

Čítať viac »

Chceš sa stať poľovníkom? 2018

26.10.2018 |

Čítať viac »

Aktualizovaný materiál k AMO

20.06.2018 | V prílohe je na stiahnutie aktualizovaný materiál k AMO

Čítať viac »

Súťaž KMPP - Trnovec nad Váhom 16.6.2018

20.06.2018 | S podporou OkO SPZ a príspevkom mesta Malacky sa podarilo realizovať myšlienku vyhľadávania a podpory streleckých talentov i záujemcov o „múdrosti lesa“ z radov detí a mládeže do 16 rokov. Keďže OkO SPZ Malacky už roky neorganizuje súťaže mladých priateľov poľovníctva a prírody, prijalo ponuku Ing. Jána Danadu a Ing. Kataríny Nemčekovej vedomostne pripraviť aspoň jedno súťažné družstvo.

Čítať viac »

Poľovnícky deň 2018

19.06.2018 | už 8. ročník Poľovníckeho dňa sa uskutoční 25.8.2018 tradične v Zámockom parku v Malackách.

Čítať viac »

Chovateľská prehliadka 2018

17.04.2018 | Tento rok sa výstava trofejí ulovených v revíroch okresu Malacky za poľovnícky rok 2017/ 2018 uskutočnila 15.-17.3.2018 v kultúrnom dome v obci Závod.

Čítať viac »
Zobrazujem 1 - 20 z 35 aktualítstaršie »
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk