Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Výkup zveriny v Rohožníku 2023

Dovoľujeme si vás informovať, že aj v poľovníckej sezóne 2023 bude PZ HÔRKA Rohožník v spolupráci s firmou ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo pokračovať v zabezpečovaní výkupu zveriny pre tohto slovenského spracovateľa.

Zberné stredisko na výkup zveriny je zriadené na bývalej farme Rohožník spoločnosti Agropartner s.r.o., Dušnica č. 407, 906 38 Rohožník (pri vjazde do Rohožníka od obce Kuchyňa odbočka vľavo). Zberné stredisko je registrované RPVS Senec podľa § 40 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Výkup zveriny sa vykonáva podľa aktuálne platného Cenníka výkupu, v cenníku je uvedený aj popis zaraďovania do jednotlivých tried. Zodpovednou osobou za PZ HÔRKA Rohožník je p. Roman Chibeľ, tel.: 0905-315945.

Príjem zveriny je potrebné dohodnúť telefonicky.

Bližšie informácie o spoločnosti ITALZVER sú dostupné na webovej stránke www.italzver.sk

 

V prílohe cenníkDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk