Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

VÝZVA NA ÚČASŤ NA VEREJNOM PROTESTNOM ZHROMAŽDENÍ

Vážení kolegovia, priatelia poľovníctva, prežili sme mnoho ťažkých chvíľ od obdobia založenia organizovaného poľovníctva v roku 1920, prekonali sme mnoho míľnikov a postupne sme dokázali, že poľovnícka samospráva je na Slovensku korektnou súčasťou verejnej správy. Naši predkovia položili základy silnej jednotnej celoslovenskej organizácie a my sme sa pričinili o to, že dnes máme na Slovensku poľovnícku samosprávu, ktorá je vzhľadom na svoj právny status schopná veľmi účinne a cieľavedome hájiť záujmy všetkých svojich členov.

V tomto volebnom období sa žiaľ, poľovníctvo preukázateľne stalo predmetom politického zápasu a napriek všetkým snahám chrániť naše práva a právom chránené záujmy sme sa dostali do stavu, kedy bude nutné aj vašou fyzickou prítomnosťou a účasťou na verejnom proteste prejaviť názor, profesijnú spolupatričnosť a podporu poľovníctva.

Určite spolu s členmi prezídia a členmi odborných komisií SPK, volenými funkcionármi takmer denne participujúcimi na obhajobe princípov formulovaných v petícii Poľovníctvo má zmysel, sledujete proces likvidácie poľovníctva v podobe, keď niekoľko samozvancov, žiaľ aj z našich radov a niekoľko veci neznalých zmanipulovaných politikov, vytrvale útočí na základy organizovaného poľovníctva. Ich snahy, napriek spoločenskej objednávke v podobe viac ako 150 tisíc signatárov petície Poľovníctvo má zmysel, môžu v súčasnej politickej situácii na Slovensku prerásť do schválenia poslaneckého návrhu trojice poslancov Fecko-Pročko-Kučera na zmenu a doplnenie zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorom sa bude v NR SR hlasovať 18. mája 2023 o 11.00 hod.

ČO NAJZÁSADNEJŠIE MENÍ TENTO NEODBORNÝ POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE?

- každý užívateľ poľovného revíru bude povinný prijať vlastníkov/prenajímateľov pozemkov nad 1 ha kdekoľvek na Slovensku

- rozhodovať o revíroch bude každý vlastník nad 1m2

- nebude fungovať transparentné a kontrolované posúdenie ulovenej trofejovej zveri

- absolútny koniec chovateľských prehliadkam

- sokoliarstvo, kynológia a poľovníctvo všeobecne už nebude mať centrálne riadenie

- neúmerne sa zvýši cena poistného

- poľovnícke skúšky bude môcť vykonávať každá organizácia, ktorá o to požiada

- škody spôsobené zverou nad 3 % budú hradiť v plnej výške členovia ÚPR

- v poľovných revíroch s 50 % podielom vo vlastníctve štátu bude rozhodovať o budúcom užívateľovi len cena

- zrušením SPK sa bude každý poľovník zastupovať už len sám za seba

- na lov nebude potrebné povolenie ani značka pokiaľ si ju vyžiada vlastník pozemku

- a ďalšie zmeny smerujúce k zrušeniu odborných, právnych, ekonomických a spoločenských pilierov organizovaného poľovníctva

 

Z tohto dôvodu vás Prezídium SPK žiada, aby ste prišli na VEREJNÉ PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 18.5.2023 od 10.00 hod. pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

Alojz Kaššák +421 905 803 107, press@polovnictvo.sk

Imrich Šuba +421 905 434 523, spk@polovnictvo.sk

Martina Hustinová +421 910 707 082, priroda@polovnictvo.sk


Prosíme všetkých zúčastnených, aby počas zhromaždenia dodržiavali pravidlá slušného a korektného správania sa na verejnosti, vyhli sa prejavom násilia, nenávisti a agresivity a pokojným spôsobom vyjadrili zásadný nesúhlas s rozvracaním slovenského poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva, vidieckeho spôsobu života a prostriedku na tvorbu a ochranu životného prostredia.

 

S úctou

 

Tibor LebockýDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk