Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Strelecká liga M800 2023

Obvodná poľovnícka komora Malacky a Športovo-strelecký klub Malacky organizujú verejný strelecký pretek "O pohár predsedu OPK Malacky" v disciplíne M800 (súčasť streleckej ligy SPK)

Súťaž seniorov do 55 r. vrátane, súťaž veteránov nad 55 r. a súťaž žien pri účasti minimálne 2 účastníkov a súťaž trojčlenných družstiev.

Termín a miesto:

2ť. júna 2023, strelnica ŠSK Malacky

Časový harmonogram:

8:00 - 8:45 hod prezentácia

8:45 - 9:00 hod vylosovanie a zahájenie preteku

9:15 hod začiatok preteku

do 14:00 hod predpokladané ukončenie preteku s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru: Miroslav Kopiar
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Jurkovič
Riaditeľ preteku: MUDr. Marián Haramia
Technická služba: Ing. Stanislav Haramia
Zdravotná služba: MUDr. marián Haramia
Rozhodcovský zbor: strelec. komisia OPK 

 

Vklady:

štartovné súťaž jednotlivcov 20 EUR, súťaž trojčlenných družstiev: 5 EUR. Kaucia na protest: 10 EUR

Podmienky účasti:

a) súťaž je prístupná pre všetkých členov OPK s platným poľ. lístkom a zbrojným preukazom 

b) strieľa sa podľa aktuálneho Streleckého poriadku. /vzdialenosť 50 metrov, 3 nástrelné na terč líška, streľba 2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na 4 terče: líška –v leže bez opory, srnec – v stoji s oporou o pevnú tyč, kamzík – v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, diviak – v stoji bez opory./ Všetky disciplíny sú v časovom limite 6 minut na položku a pri všetkých disciplínach je povolená optika bez obmedzenia zväčšenia. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje, že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku s pravidlami streľby

Všeobecné ustanovenia:

Verejný strelecký pretek sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Občerstvenia a parkovanie vozidiel bude zabezpečené na strelnici.

Ceny:

Minimálne prvých 10 pretekárov v každej kategórií budú ocenení vecnými cenami. Prvý traja v každej kategórií dostanú diplomy a pamätné poháre. Najlepšie družstvo získa pamätný pohár a prvé tri družstvá budú ocenené diplomom. Zahraničný hostia budú osobitne ohodnotení.

 

Úspešnú streľbu a športový zážitok želá

 

                 Ing. Jozef Jurkovič                                                                   Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK Malacky                                          predseda OPK MalackyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk