Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Strelecká liga M800 2020

Propozície verejného streleckého preteku v disciplíne M-800. súťaž jednotlivcov, súťaž veteránov /nar. 1965 a neskôr /a trojčlenných družstiev pri dodržaní aktuálnych opatrení ÚVZ SR bod E str. 8 a 9 týkajúcich sa hromadných podujatí.

Termín a miesto: 21.júna 2020, strelnica ŠSK Malacky

Časový harmonogram: 

8:00 - 8:45 prezentácia
8:45 - 9:00 vylosovanie
9:00 zahájenie preteku
9:15 začiatok preteku
do 14:00 predpokladané ukončenie preteku 

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru: Miroslav Kopiar
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Jurkovič
Riaditeľ preteku: MUDr. Marián Haramia
Technická služba: Ing. Stanislav Haramia
Zdravotná služba: MUDr. Marián Haramia
Rozhodcovský zbor: strelecká komisia OPK Malacky

Vklady:

štartovné súťaž jednotlivcov 15 EUR, súťaž trojčlenných družstiev: 3 EUR. Kaucia na protest: 10 EUR

Podmienky účasti:

a) súťaž je prístupná pre všetkých členov OPK s platným poľ. lístkom a zbrojným preukazom 

b) strieľa sa podľa aktuálneho Streleckého poriadku. /vzdialenosť 50 metrov, 3 nástrelné na terč líška, streľba 2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na 4 terče: líška –v leže bez opory, srnec – v stoji s oporou o pevnú tyč, kamzík – v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, diviak – v stoji bez opory./ Všetky disciplíny sú v časovom limite 6 minut na položku a pri všetkých disciplínach je povolená optika bez obmedzenia zväčšenia. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje, že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku s pravidlami streľby

Všeobecné ustanovenia:

Verejný strelecký pretek sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom zmeny, čo pretekárom oznámi pred začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Občerstvenia a parkovanie vozidiel bude zabezpečené na strelnici.

Ceny:

Prvých 10 pretekárov oceníme vecnými cenami Prvý traja jednotlivci – seniori a prvý traja veteráni dostanú diplomy a pamätné poháre. Najlepšie družstvo získa pamätný pohár a prvé tri družstvá budú ocenené diplomom. Zahraničný hostia budú osobitne ohodnotení.

 

Úspešnú streľbu a športový zážitok želá

 

                 Ing. Jozef Jurkovič                                                                   Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK Malacky                                          predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk