Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Majstrovstvá okresu M400 2023

Propozície Majstrovstiev okresu Malacky v streľbe z malokalibrovky v disciplíne M400 (súťaž jednotlivcov, veteránov (55+) a trojčlenných družstiev) Termín a miesto: 14. 5. 2023, strelnica športovo streleckého klubu Malacky

Časový harmonogram:

8:00 hod. – 9:00 hod. zápis pretekárov, žrebovanie pozícií

9:30 hod. – otvorenie majstrovstiev okresu

9:45 hod. – začiatok pretekov. Na terč líšky 3 nástrelné rany pred pretekom.

Predpokladané ukončenie pretekov s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien do 15:00 hod.

 

Predseda organizácie: Miroslav Kopiar
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Jurkovič
Riaditeľ pretekov: MUDr. Marián Haramia
Technická služba: Ing. Stanislav Haramia
Zdravotná služba: MUDr. Marián Haramia
Pokladník: Milan MERC

 

Štartovné:  Súťaž jednotlivcov - 10 EUR, súťaž trojčlenných družstiev - 3 EUR. Družstvo môžu tvoriť členovia z jednej poľovníckej organizácie alebo z „nezaradených“ v OPK Malacky.

Podmienky účasti:  Súťaž je prístupná pre všetkých členov OPK registrovaných OPK Malacky a pozvaných s platným poľ. lístkom a zbrojným preukazom. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje, že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku SPK a pravidlá streľby.

Ceny:  Najlepší 3 jednotlivci budú ocenení diplomom, pamätnými pohármi. Najlepší 6 strelci / t.j. dve družstvá / budú reprezentovať OPK na oblastných majstrovstvách SPK s finančnou podporou OPK Malacky. Ostatní do tridsiateho miesta získajú vecné ceny podľa umiestnenia. Prvé 3 družstvá získajú diplomy a najlepšie družstvo pamätný pohár.

Všeobecné ustanovenia: Majstrovstvá okresu sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku SPK za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom , čo pretekárom oznámi pred začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Občerstvenie, poľovnícky guláš a parkovanie vozidiel bude zabezpečené na strelnici

Žiadame poľovnícke organizácie, aby na preteky vyslali min. jedno 3 - členné družstvo a tak pomohli zabezpečiť očakávanú účasť na Majstrovstvách OPK Malacky. Strelci pri prezentácií predložia zbrojný preukaz a platný poľovný lístok. Strelci, ktorý na súťaži splnia limit na kontrolnú streľbu sa už nemusia zúčastniť na kontrolných streľbách.

Rozsah streleckého preteku Majstrovstiev okresu v disciplíne M - 400

1.terč líška – sediaca - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha v ľahu bez opory
2.terč – srnec - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha postojačky s oporou o pevnú tyč
3.terč – kamzík - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha postojačky o voľne postavenú tyč
4.terč – diviak - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha postojačky bez opory 

 

Každá poloha sa strieľa s malokalibrovou puškou, mieridlá mechanické alebo optické bez obmedzenia. Jedna položka = 10 výstrelov v časovom limite 6 minút. (+ 3 nástrelné rany na terč líšky)

 

                  Jozef Jurkovič                                                                                 Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK Malacky                                                   predseda OPK Malacky

 

 

História pretekov – Majstrovstiev okresu v strel. disciplíne M 400:

 Rok Jednotlivci   Veteráni   
 2014  1.miesto Ing. Daniel Jurkovič 396 b.     
   2.miesto Ing. Michal Schlosser 395 b.    
   3.miesto Ing. Stanislav Haramia 392 b.    
 2015  1.miesto MUDr. Marián Haramia 395 b.    
   2.miesto Ing. Daniel Jurkovič 394 b.    
   3.miesto Ing. Stanislav Haramia 393 b.    
 2016  1.miesto Ing. Daniel Jurkovič 397 b    
   2.miesto MUDr. Marián Haramia 397 b.    
   3.miesto Ing. Michal Schlosser 394 b.    
 2017  1.miesto Ing. Daniel Jurkovič 395 b.  1.miesto MUDr. Marián Haramia 391 b.
   2.miesto Ing. Stanislav Haramia 394 b.  2.miesto Milan Merc 388 b.
   3.miesto Ing. Michal Schlosser 388 b.  3.miesto Dalimír Tekel 378 b.
 2018  1.miesto Ing. Daniel Jurkovič 397 b.  1.miesto MUDr. Marián Haramia 393 b.
   2.miesto Ing. Stanislav Haramia 395 b.  2.miesto Dalimír Tekel 387 b.
   3.miesto Ing. Michal Schlosser 391 b.  3.miesto Luďek Buchar 379 b.
 2019  1.miesto Ing. Daniel Jurkovič 396 b.  1.miesto MUDr. Marián Haramia 394b.
   2.miesto Ing. Stanislav Haramia 394 b.  2.miesto Marián Foltýn 390 b.
   3.miesto Ján Kubinec 392 b.  3.miesto Dalimír Tekel 383 b
 2022  1.miesto Ing. Daniel Jurkovič 395 b.  1.miesto MUDr. Marián Haramia 398 b
   2.miesto Ján Kubinec 392 b.  2.miesto Ing. Stanislav Haramia 388 b.
   3.miesto Peter Gschill 374 b.  3.miesto Marián Foltýn 379 b.


Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk