Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Majstrovstvá okresu M400 2022

Propozície Majstrovstiev okresu Malacky v streľbe z malokalibrovky v disciplíne M400 (súťaž jednotlivcov, veteránov (55+) a trojčlenných družstiev) Termín a miesto: 14. 5. 2022, strelnica športovo streleckého klubu Malacky

Časový harmonogram:

8:00 hod. – 9:00 hod. zápis pretekárov, žrebovanie pozícií

9:30 hod. – otvorenie majstrovstiev okresu

9:45 hod. – začiatok pretekov.

Predpokladané ukončenie pretekov s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien do 15, 00 hod.

 

Predseda organizácie: Miroslav Kopiar
Hlavný rozhodca: Alexander Hason
Riaditeľ pretekov: Ing. Jozef Jurkovič
Technická služba: Ing. Stanislav Haramia
Zdravotná služba: MUDr. Marián Haramia
Pokladník: Milan MERC

 

Štartovné:  Súťaž jednotlivcov - 10 EUR, súťaž trojčlenných družstiev - 3 EUR. Družstvo môžu tvoriť členovia z jednej poľovníckej organizácie alebo z „nezaradených“ v OPK Malacky.

Podmienky účasti:  Súťaž je prístupná pre všetkých členov OPK registrovaných OPK Malacky a pozvaných s platným poľ. lístkom a zbrojným preukazom. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje, že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku SPK a pravidlá streľby.

Ceny:  Najlepší 3 jednotlivci budú ocenení diplomom, pamätnými pohármi. Najlepší 6 strelci / t.j. dve družstvá / budú reprezentovať OPK na oblastných majstrovstvách SPK s finančnou podporou OPK Malacky. Ostatní do tridsiateho miesta získajú vecné ceny podľa umiestnenia. Prvé 3 družstvá získajú diplomy a najlepšie družstvo pamätný pohár.

Všeobecné ustanovenia: Majstrovstvá okresu sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku SPK za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom , čo pretekárom oznámi pred začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Občerstvenie, poľovnícky guláš a parkovanie vozidiel bude zabezpečené na strelnici

Žiadame poľovnícke organizácie, aby na preteky vyslali min. jedno 3 - členné družstvo a tak pomohli zabezpečiť očakávanú účasť na Majstrovstvách OPK Malacky. Strelci pri prezentácií predložia zbrojný preukaz a platný poľovný lístok. Strelci, ktorý na súťaži splnia limit na kontrolnú streľbu sa už nemusia zúčastniť na kontrolných streľbách.

Rozsah streleckého preteku Majstrovstiev okresu v disciplíne M - 400

1.terč líška – sediaca - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha v ľahu bez opory
2.terč – srnec - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha postojačky s oporou o pevnú tyč
3.terč – kamzík - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha postojačky o voľne postavenú tyč
4.terč – diviak - terč pevný, redukovaný, vzdialenosť 50m
  - poloha postojačky bez opory 

 

Každá poloha sa strieľa s malokalibrovou puškou, mieridlá mechanické alebo optické bez obmedzenia. Jedna položka = 10 výstrelov v časovom limite 6 minút.

 

                  Jozef Jurkovič                                                                                 Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK Malacky                                                   predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk