Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Majstrovstvá oblasti - Západ M800 2022

Slovenská poľovnícka komora organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora Malacky usporiada na základe poverenia SPK MAJSTROVSTVÁ OBLASTI v disciplíne Malokalibrovkový Štvorboj M-800, ktoré sa uskutočnia dňa 4.6.2022 na strelnici ŠSK Malacky

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru: Miroslav Kopiar  
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Jurkovič 
Riaditeľ pretekov: MUDr. Marián Haramia 
Technická služba: Ing. Stanislav Haramia
Zdravotná služba:  MUDr. Marián Haramia 
Rozhodcovský zbor: strelec. komisia OPK Malacky

 Prihlasovanie na súťaž:

Na Majstrovstvá oblasti-stred je potrebné sa včas prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke www.polovnickakomora.sk v časti Strelectvo->Majstrovstvá oblasti SPK->západ najneskôr do piatku 03.06.2022 alebo kliknutím na link formulára: M-800: https://forms.gle/dFpCMFzQZ4Xd8R9f6

Rozsah súťaže

M 800

2 x 10 výstrelov na:

líška sediaca redukovaná        

- malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- poloha v ľahu bez opory.

srnec redukovaný                          

- malokalibrovkou - mieridlá optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- poloha v stoji s oporou o pevnú tyč.

kamzík redukovaný           

- malokalibrovkou - mieridlá optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- poloha v stoji o voľne postavenú tyč alebo bez opory

 diviak redukovaný                        

- malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- v stoji bez opory.

 Charakter súťaže:

Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách:     

- seniori - narodení v r. 1967 a neskôr          
- veteráni - narodení v r. 1966 a skôr

Podľa bodu 1.2.4 Streleckého poriadku SPK (ďalej len SP SPK) sa strelec môže rozhodnúť v akej kategórii bude súťažiť. Túto skutočnosť je však potrebné nahlásiť usporiadateľovi vopred pred začatím súťaže, zároveň s preukázaním sa o členstve v SPK s platným poľovným lístkom podľa bodu 5.2 SP SPK. Výsledky kategórií sa vyhodnotia pri minimálnom počte 6 účastníkov v danej kategórii.

Vklady:

Súťaž jednotlivcov: 15€
Súťaž trojčlenných družstiev: 3€
Tréning: 4€ na 1 terč (max.10 výstrelov) 
Protest: 10€

 

 Časový rozpis:

8:00 - 9:00 prezentácia pretekárov a tréning 
9:30 otvorenie
9:45 začiatok preteku
15:00 predpokladané ukončenie preteku

 

 Podmienky účasti:

Strieľa sa podľa aktuálneho Streleckého poriadku. Súťaž je prístupná pre všetkých členov SPK s platným poľ. lístkom a zbrojným preukazom, ktorí absolvovali majstrovstvá OPK a držitelia I. VT a MS, aj keď neabsolvovali majstrovstvá OPK. Súťažiaci strelci, ktorí nie sú členovia SPK sú hodnotení mimo majstrovstiev oblasti. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje  že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku  s pravidlami  streľby.                                                       

Všeobecné ustanovenia:

Majstrovstvá oblasti sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Strelnica ŠSK Malacky sa nachádza na okraji Malaciek – pri výjazde z mesta smerom na obec Rohožník odbočiť pred nadjazdom nad diaľnicou doľava a na konci ulice doprava. Vjazd do strelnice bude označený. Občerstvenia a parkovanie vozidiel bude zabezpečené na strelnici.        

Ceny:

Prvých 10 pretekárov ocení OPK vecnými cenami. K SPK na majstrovstvách oblasti ocení víťaza a dvoch nasledujúcich strelcov v poradí medailou, pohárom, vecnou ceny a prví piati dostanú diplom. Organizátor venuje prvým trom družstvám pamätný pohár.

Úspešnú streľbu a športový zážitok želá

 

                   Jozef Jurkovič                                                                                 Miroslav Kopiar  
predseda streleckej komisie OPK Malacky                                               predseda OPK Malacky

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk