Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Kontrolné streľby 2021

Kontrolné streľby sa uskutočnia: Z guľovej zbrane: 25.9.2021 od 9:00 hod do 12:00 hod - strelnica ŠSK Malacky Z brokovej zbrane: 25.9.2021 od 9:00 hod do 12:00 hod - strelnica PZ Malina Láb

V zmysle Zákona o poľovníctve č.274/2012 Z.z. §42 má SPK povinnosť organizovať kontrolné streľby. Podľa smernice „ O organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK „ ....podľa ktorej každý držiteľ zbrane na výkon práva poľovníctva má povinnosť úspešne absolvovať kontrolnú streľbu z brokových aj guľových zbraní 1 x 5 rokov . Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolné streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľ. lístka.

V prípade záujmu o nastrelenie guľovej zbrane tento výkon zabezpečia oprávnení členovia streleckej komisie priamo na strelnici.

Ak sa člen OPK nemôže v uvedený termín na kontrolné streľby dostaviť , môže sa zúčastniť kontrolných strelieb alebo verejnej streleckej súťaže , ktorú organizuje členská poľovnícka organizácia OPK na uznanej strelnici za účasti člena streleckej komisie . Za absolvovanie kontrolných strelieb sa pokladá aj účasť na okresných majstrovstiev v strel. disciplínach M – 400, B-50 alebo streleckej ligy SPK. Člen OPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba so zbraňou , ktorú na základe zbrojného preukazu vlastní alebo má v spoluvlastníctve na výkon práva poľovníctva. Ak vlastní viacero poľ. zbraní , je na jeho uváženie , ktorou zbraňou realizuje guľovú streľbu a ktorou brokovú streľbu.

Poplatok za vykonanie kontrolnej streľby je 10 EUR za brokovú zbraň a 10 EUR za guľovú zbraň.

Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členom SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK iná poľovnícka organizácia. Súčasťou žiadosti o predĺženie platnosti poľovného lístka je preukázanie vykonania kontrolných strelieb alebo účasťou na uvedených streleckých podujatiach.

Upozornenie : za neospravedlnenú účasť na kontrolných streľbách je povinný pozvaný účastník zaplatiť náhradu nákladov spojenú s organizovaním kontrolných strelieb vo výške 20 EUR. Zaplatením náhrady nákladov sa nezbavuje povinnosti absolvovať kontrolné streľby v náhradnom termíne.

 

          Ing. Jozef Jurkovič                                        Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK                     predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk