Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Kontrolné streľby 2020

V zmysle Zákona o poľovníctve č.274/2012 Z.z. §42 má SPK povinnosť organizovať kontrolné streľby. Podľa smernice „ O organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK „....podľa ktorej každý držiteľ zbrane na výkon práva poľovníctva má povinnosť úspešne absolvovať kontrolnú streľbu z brokových aj guľových zbraní 1 x 5 rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolné streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľ. lístka.

Kontrolné streľby sa uskutočnia:

Z guľovej zbrane: 20.9.2020 od 9:00 hod do 12:00 hod strelnica ŠSK Malacky
Z brokovej zbrane: 20.9.2020 od 9:00 hod do 12:00 hod strelnica PZ Malina Láb

 

V prípade záujmu o nastrelenie guľovej zbrane tento výkon zabezpečia oprávnení členovia streleckej komisie priamo na strelnici. Ak sa člen OPK nemôže v uvedený termín na kontrolné streľby dostaviť, môže sa zúčastniť kontrolných strelieb alebo verejnej streleckej súťaže, ktorú organizuje členská poľovnícka organizácia OPK na uznanej strelnici za účasti streleckej komisie. Za absolvovanie kontrolných strelieb sa pokladá aj účasť na okresných majstrovstiev v strel. disciplínach M–400, B-50 alebo streleckej ligy. Člen OPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba so zbraňou, ktorú na základe zbrojného preukazu drží na výkon práva poľovníctva. Ak vlastní viacero poľ. zbraní, je na jeho uváženie, ktorou zbraňou realizuje guľovú streľbu a ktorou brokovú streľbu. Poplatok za vykonanie kontrolnej streľby je 10 EUR za brokovú zbraň a 10 EUR za guľovú zbraň.

Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členom SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK iná poľovnícka organizácia. Kto bude mať záujem o predĺženie platnosti poľovného lístka, musí sa preukázať vykonaním kontrolných strelieb alebo účasťou na uvedených pretekoch.

Upozornenie: za neospravedlnenú účasť na kontrolných streľbách je povinný pozvaný účastník zaplatiť náhradu nákladov spojenú s organizovaním kontrolných strelieb vo výške 20 EUR. Zaplatením náhrady nákladov sa nezbavuje povinnosti absolvovať kontrolné streľby v náhradnom termíne.        

    

             Ing. Jozef Jurkovič                                                    Miroslav Kopiar          

predseda streleckej komisie OPK                                       predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk