Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

JUNIOR CUP 2022 - Vyhodnotenie

S cieľom vyhľadávania a podporovania talentovanej mládeže i zvýšenia bezpečnosti pri streľby zorganizovala strelnica Veľké Leváre v spolupráci s Klubom streleckých nádejí SPZ Malacky a Centra voľného času Malacky prvý ročník streleckého preteku pre mládež JUNIOR CUP 2022 v brokovej disciplíne: Americký trap.

Na štart sa prihlásilo celkovo 11 účastníkov, z toho dve dievčatá. Väčšina pochádzala z poľovníckych rodín a mali už skúsenosti zo streľby.

Súťažilo sa v spoločnej kategórií do 17 rokov. Na dodržiavanie pravidiel v zmysle streleckého poriadku a hodnotenie zásahov vykonával hlavný rozhodca Radovan Prstek. Majiteľ strelnice JUDr. Jozef Kovárik zasa riešil technické zabezpečenie.

V preteku po prvých dvoch kolách viedol Ivan Kútny, ktorý nastrieľal 22 bodov. To bolo o päť bodov viac ako ďalší v poradí Michal Bartošek a Kristián Kadlíček. Ani slabšie tretie kolo (získal len sedem bodov) mu nezabránilo prevziať krásny pohár pre víťaza. V treťom kole podal najlepší výkon Nikolas Král, ktorý v ňom získal 11 bodmi a tak celkové druhé miesto pred Michalom Bartoškom, ktorý mal nakoniec len o bod menej. Takto si podelili aj pamätné poháre aj hodnotové poukážky z predajne HOBBY. Ďalšie ceny dostali všetci účastníci.

Možno výkon niekoho viac poznačili časté opravy vrhačky v prvej časti preteku. Ale aj to sa stáva a podmienky boli pre všetkých rovnaké.

Každý strelecký pretek je organizačne i finančne náročné podujatie a to najmä pre brokové disciplíny (k tomu treba prirátať náklady na tréningovú prípravu), preto uznanie patrí všetkým, ktorí spojili svoje možnosti, aby sa mohol uskutoční tento prvý ročník. Vydarené podujatie má ambíciu vytvoriť novú streleckú tradíciu v okrese a uľahčiť začiatky možno budúcich šampiónov....

 

Milan MERC, predseda klubu Streleckých nádejí SPZ MalackyFotogaléria

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk