Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Žiadosť Prezídia SPK o dodržiavanie platnej legislatívy v súvislosti s vnadením diviačej zveri

vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu a s tým spojené nadpriemerné návštevy ľudí v prírode, sa nám deň čo deň množia v našich e-mailových a facebookových schránkach prípady, kedy nám laická verejnosť zasiela fotografie z vnadísk, alebo nás na ne odkazuje

So znepokojením konštatujeme, že druh krmiva, jeho množstvo a spôsob predkladania na vnadisko, v niektorých prípadoch nie je v súlade s platnou legislatívou a nariadeniami hlavného veterinárneho lekára proti africkému moru ošípaných! Na vnadiskách sa objavujú značné množstvá pečiva, zvyškov z kuchyne, či zhnitá zelenina zo supermarketov! Tento spôsob „starostlivosti“ o zver, nech je vykonávaný s akýmkoľvek cieľom, nemá nič spoločné s odbornosťou a ani s poľovníckou etikou.  Takéto konanie má naopak za dôsledok mimoriadne negatívne nazeranie laickej verejnosti na poľovnícku činnosť nás všetkých! 

V decembri 2019 Prezídium SPK listom vyzvalo všetkých členov SPK, aby upustili od zverejňovania krvavých fotografií úlovkov na sociálnych sieťach. To, ako ste sa s touto výzvou stotožnili, nás naozaj milo prekvapilo. Je evidentné, že si väčšina z nás uvedomila zmysel operatívnej internej komunikácie v prípade, keď jednotlivci svojim neuváženým konaním degradujú spoločenské postavenie celej našej komunity.

Aj z tohto dôvodu a najmä v dobe, keď v supermarketoch chýba múka a  existuje obava, že v najbližšej dobe budú chýbať možno aj základné potraviny, Vás chceme požiadať, aby ste bezodkladne upustili od tohto konania.

Žiadame Vás, aby ste na vnadiská predkladali iba to, čo tam patrí, teda len jadrové krmivo v predpísanom množstve. Taktiež pripomíname, že od 1. januára 2020 platí novela zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorá na územiach od tretieho stupňa ochrany prírody a vyšších, zakazuje vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou.

V prílohe tohto listu Vám ako názorný príklad zasielame dva aktuálne zábery zverejnené na sociálnych sieťach spolu s komentármi laickej verejnosti. Je potrebné si uvedomiť, že tak, ako sú na sociálnych sieťach negatívne hodnotené krvavé fotografie úlovkov, s rovnakými negatívnymi reakciami sa stretne akýkoľvek náš počin vykonaný v prírode neodborne a neeticky. Je dôležité a nutné znižovať stavy diviačej zveri v období, keď nás ohrozuje africký mor ošípaných, avšak kuchynský odpad a zvyšky jedla je zakázané predkladať ako potravu voľne žijúcej diviačej zveri (ale i ostatnej zveri, ktorá určite navštívi vnadisko) a predkladať ju navyše nevhodným spôsobom.

Dovolíme si preto apelovať na všetkých, konajme v zmysle platných právnych predpisov a poľovníckej etiky! Buďme si vedomí, že laická verejnosť bude len ťažko chápať význam a poslanie poľovníctva, ak ju budú niektorí z nás svojim konaním presviedčať o tom, že poľovníci systematicky porušujú zákony a pravidlá elementárnej ľudskej i profesionálnej etiky! Aj preto robí prezídium SPK a mediálna rada SPK mnohé konkrétne kroky, ktorých cieľom je laickú verejnosť presvedčiť, že „poľovníctvo má zmysel“. Buďme preto jednotní, nedajme ľuďom možnosť na to, aby museli na nás verejne poukazovať, hoci vzhľadom na obsah tohto listu, to v tomto prípade, zdá sa, zase urobili oprávnene.

S úctou, 

Ing. Alojz Kaššák,
viceprezident SPK pre správu zdrojov

 

Zdroj: www.polovnickakomora.skDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk