Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Výzva II. ročník ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2020

Tak ako v minulom roku, aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali, akciu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešného I. ročníka konaného v roku 2019.

Keďže projekt mal mimoriadny úspech a bol medializovaný vo všetkých médiách, tento rok sme sa rozhodli podporiť užívateľov, ktorí organizujú podobnú akciu, finančne, preplatením nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva.


TERMÍN TRVANIA PROJEKTU VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU PREDLŽUJEME DO KONCA ROKA - 31.12.2020

 

Žiadateľ musí okrem žiadosti aj:

doložiť použitie názvu akcie „čistá revír = čistá príroda“, na plagáte, letáčiku, webových alebo iných sociálnych sieťach, kde sa ľudia mohli o akcii dozvedieť. Dodať minimálne 5 fotografií (jpg. formát) o zbere odpadu z akcie.
Napísať o akcii krátke zhodnotenie, kde uvedie:
a) kto, kedy a kde akciu organizoval
b) koľko ľudí sa na akcii zúčastnilo,
c) koľko odpadu sa vyzbieralo.

Viac informacii nájdete tu.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk