Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

POZOR! Obmedzenia v súvislostis ochorením COVID-19

Oznámenie o rozhodnutí Predstavenstva OPK Malacky v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení pre šírenie koronavírusu COVID-19.

Predstavenstvo OPK Malacky vzhľadom na pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR a SPK rozhodlo o odklade konania nasledujúcich podujatí:

  1. Konferencia OPK Malacky
  2. Príprava na skúšku z poľovníctva
  3. Chovateľská prehliadka (hodnotiaca čast aj verejná výstava)

Zároveň Vás žiadame, aby ste upustili od organizovania podujatí, pri ktorých hrozí riziko šírenia a prenosu spomínaného ochorenia.

Toto je aktuálne stanovisko. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

  

                                                                                               Predstavenstvo OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk