Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Národný eradikačný program pre AMO v diviačej populácii 2021

Národný eradikačný program (NEP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021, ktorý schválil a podpísal ministerk pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský, po predložení hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky a zároveň ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. Jozefom Bírešom.

Chceme upozorniť na nasledovné zmeny a dôležité body:

  • celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie - táto podmienka MUSÍ byť zohľadnená poľovným hospodárom pri vydávaní povolenia na lov zveri
  • s kadáverom môže manipulovať len osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch biologickej bezpečnosti
  • každému, komu je vydané povolenie na lov zveri musia byť poskytnuté informačné letáky týkajúce sa nákazy, biologických zásadách manipulácie s diviakmi a kľúčovej úlohy poľovníkov, 
  • vzorky - z dutých ciev alebo srdca veľkosť min. 4x4 cm a sleziny 5x2 cm + ostatné bez zmien
  • celoročný zákaz prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom (okrem zverníc)
  • zákaz vnadenia ale aj prikrmovania zveri bývalými potravinami - napr. pečivo, keksy, bagety, tropické ovocie a zmyslovo zmenené krmivo 
  • lov na vnadiskách kde môže byť prítomných najviac 30 kg jadrového krmiva počas 1 mesiaca
  • na území s 3. SOP môže užívateľ vnadiť až po vydaní súhlasu miestne príslušných orgánov
  • vnadiská a vykladanie krmiva sa vyznačuje v KNR
  • lov diviačej zveri je stále možný aj mimo splnových nocí, tak ako to uvádza nariadenia hlavného veterinárneho lekára z augusta roku 2019

Všetky dôležité informácie nájdete priamo v NEP a vo vydaných opatreniach pre užívateľov poľovných revírov od RVPS.

 

Zdroj: www.polovnickakomora.skDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk