Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) p) a q) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov v čase ochrany na území Slovenskej republiky

A. u týchto druhov zveri:

jeleň lesný
- jelenica v termíne od 1.4.2023 do 31.7.2023, vrátane,
- jeleň I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2023 do 31.7.2023 vrátane,

daniel škvrnitý 
- danielica v termíne od 1.4.2023 do 31.7.2023,vrátane,
- daniel I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2023 do 31.8.2023 vrátane,

muflón lesný
- muflonica v termíne od 1.4.2023 do 31.7.2023 vrátane,
- muflonča v termíne od 1.4.2023 do 31.7.2023 vrátane,
- muflón I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2023 do 31.7.2023 vrátane,

B. podľa §72 písm. p) zákona o poľovníctve povoľuje výnimku:

- z nesprávneho spôsobu lovu podľa §65 ods 3 písm. k) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 1.4.2023 do 30.4.2023 - loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu aj v mesiaci apríl 2023 uvedenú v časti A. ktorej plán chovu a lovu nebol ešte schválený.

Povolenie sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR.
Celé MPL a odôvodnenie nájdete v prílohe.Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk