Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky

jeleň lesný
- jelienča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022,
- jednoročná jelenica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
- jeleň I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,

daniel škvrnitý 
- danielča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022,
- jednoročná danielica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
- daniel I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.8.2022 vrátane,

muflón lesný
- muflonča v termíne od 1.3.2022 do 31.7.2022,
- jednoročná muflon v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
- muflón všetky vekové triedy v termíne od 1.3.2022 do 31.7.2022 vrátane,

Povolenie sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR.
Celé MPL a odôvodnenie nájdete v prílohe.Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk