Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri 2022/23

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri

v kategórii dospelý diviak a diviačica

v termíne od 16.01.2023 do 30.06.2023 na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lovdiviačej zveri z dôvodu ochrany zveri a chovu zveri, zaúčelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. Týmto mimoriadnym povolením lovu sa dosiahne, že bude možný v rámci celého Slovenska celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie.

Zároveň je umožnený lov na nepoľovných plochách v rámci Slovenskej republiky. Podmienkou pre realizáciu lovu na nepoľovnej ploche je vydanie rozhodnutia príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru podľa §56 ods.7 zákona o poľovníctve.

Toto mimoriadne povolenie lovu sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých podľa §71 ods. 3 zákona o poľovníctve štátnu správu na úseku poľovníctva vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

 Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk