Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

KMPPP Liptovský Hrádok 2024

Vzdelávanie detí a mládeže o prírode a poľovníctva, podpora ich streleckých zručností ma v SPZ dlhoročnú tradíciu. V tomto roku sa uskutočnil v Liptovskom Hrádku už 48. ročník celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva.

Keďže sa jedná o prestížnu záležitosť a vyvrcholenie celoročnej činnosti KMPPP v okresoch, konkurencia bola obrovská. (Aj keď sa dá konštatovať všeobecne klesajúci záujem o KMPPP)

Za okres Malacky nás reprezentovalo súťažné družstvo v zložení: Richard Ondrovič, Viliam Majdlen a Lucia Gašparovičová. Vedúca družstva bola ako po minulé roky Ing. Katarína Nemčíková, ktorá ich aj na súťaž pripravovala. Účastníci rozdelený podľa propozícií rozdelení na kategórie A – žiaci do 6.ročníka ZŠ (vrátane), resp. študenti 2.ročníka 8-ročných gymnázií a kategóriu B žiaci do 9.ročníka ZŠ (vrátane) resp. študenti 5.ročníka 8 ročných gymnázií. Súťažilo sa v disciplínach: Teoretický test, Stopy zveri, Rastliny a dreviny, Kynológia, Názvoslovia trofejí, Názvoslovia u zbraní, zoológia, Zvuky zveri, Poľovnícke zariadenia, strelectvo – vzduchovka na 10m, Azimut – orientácia v teréne, športová disciplína – chôdza na chodúľoch

Najlepší výsledok dosiahol Richard Ondrovič (vnúčik poľovníka Pavla Huňadyho z PZ Malačan) a to 3 miesto, čo je VEĽKÝ ÚSPECH pre Malacky. Na to druhé miesto mu chýbal len 1 bod, o ktorý prišiel v vzduchovkovom rozstrele. To ho určite mrzelo, lebo v tomto roku streleckú formu určite mal, napr. vyhral otvorené majstrovstvá žiakov malackých škôl a v bratislavskej lige bol tretí. Na 18 mieste skončil Viliam Majdlen, ktorý sa začal pripravovať neskoro ako náhradník, lebo vybrané deti nakoniec nechceli rodičia pustiť! Lucia Gašparovičová ako úplný nováčik súťaže bola 13, ale pre svoj vek má veľkú perspektívu. Celkovo 9. miesto družstva z 15 kvalifikovaných sa dá považovať za slušný výsledok.

Za pozornosť stojí, že v doterajšej histórií súťaže evidujú aj jediného (zatiaľ) víťaza z okresu Malacky. A to Radoslava Riglera, dnes predseda PZ Stupava Mast, ktorý vyhral túto súťaž pod vedení svojho otca Ladislava Riglera.

Celoslovenská súťaž je len vyvrcholenie celoročnej činnosti detí, ktorá je podstatná. Pracovať s deťmi tak, aby získali sumu potrebných vedomostí a reálny pohľad na život v prírode – vzťahy zvierat a ľudí v je náročné. Náročné na čas, náročné na motiváciu i potrebnú podporu. O tom by vedeli rozprávať všetci, čo s deťmi v nejakej oblasti pracovali. Je chválihodné, že OKO SPZ Malacky a OPK Malacky takúto činnosť podporujú. Hľadajú partnerov a cesty k väčšiemu počtu krúžkov KMPPP v okrese. Aby na celoslovenskú súťaž bolo možné vyberať z väčšieho počtu záujemcov. Ako napr. v Šali, kde výberu predchádza okresná súťaž, ktorej sa pravidelne zúčastňuje vyše 10 družstiev. Tohtoročnej súťaži sa 15.6. zúčastnili aj 2 družstvá za OkO SPZ Malacky ako hostia so zámerom lepšie sa pripraviť na slovenské finále. Takúto úroveň záujmu o KMPPP pomáhal vytvárať pred mnohými rokmi aj bývalý člen osvetovej komisie OkO - OPK Šala a súčasný poľ. hospodár PZ Sokol Plavecký Štvrtok Ing. Ján Danada, ktorého za prínos verejne ocenili na tohtoročnom už 20 Šalianskom poľovníckom dni.

Jedna z nádejných ciest, ako zvýšiť počty záujemcov o KMPPP je získať podporu škôl. Podarilo sa to napr. v ZŠ v Lozorne, kde dobre funguje krúžok KMPPP aj vďaka spolupráce s riaditeľkou školy Mgr. Ninou Krištofovou. Za príkladnú podporu osobne prišli poďakovať riaditeľke a odovzdal ocenenie predseda OKO Miroslava Kopiara a vedúca činnosti KMPPP K.Nemčíková na konci školského roku 28.6.2024.

Možno by ten záujem o činnosť KMPPP aj väčší bol, len sa ťažko hľadajú cesty k sebe. Dobrá príležitosť na vzájomné informovanie bude Poľovnícky deň 10.8.2024, kde bude aj stánok KMPPP.

 

Napísal M.MercFotogalériaDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk