Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Chovateľská prehliadka trofejí 2023

OPK Malacky organizuje v spolupráci s PZ Podhorák Kuchyňa Pernek Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej poľ. sezóne t.j. od 1.3.2022 do 28.2.2023 v termíne od 21 do 26 marca 2023 v priestoroch Kultúrneho domu obce Kuchyňa

1)  Užívateľ poľovného revíru doručí 21.3.2023 od 8:00 do 12:00 hod do sály Kultúrneho domu v Kuchyni menný zoznam majiteľov trofejí s adresami, riadne ošetrené a štítkami trofejí označené poľovnícke trofeje, záznam o love zveri, jej úhyne, označení a použití zveriny tlač. č. 8 a vyhodnotenie odstrelu (nie je povinné). Trofeje alebo dokumentácia k nim prinesené po 12:00 hod nebudú prevzaté a budú sa považovať za nepredložené! Príspevok na organizáciu výstavy je podľa uznesenia výročnej konferencie OPK Malacky za každú predloženú trofej 1 EUR. Odporúčame dodržiavať harmonogram preberaní trofejí , aby sme skrátili čakacie doby pri odovzdávaní trofejí.

7:30 PZ Rudava Studienka, PZ Suchohrad, PZ Rudava Malé Leváre, PZ Podhorák Kuchyňa – Pernek, PO Bučková
8:00 PZ Plavecký Mikuláš, PZ Sološnica, PZ Plavecké Podhradie, PZ Závod
8:30 Lesy SR – Pajštún, Korenec, Klokoč, Králová, PZ Stupava Mást
9:00 Lesy SR- Javorina, PZ Močiarne Lozorno, PS Karpatius, PZ Hôrka Rohožník
9:30 PZ Mon Repos, PZ Veľké Leváre, PZ Brezina Jablonové
10:00 PS Ružová, PZ Gajary, PZ Dúbrava Gajary, PZ Záhoran Kostolište
10:30 PZ Jakubov, PZ Rozkvet Záhorská Ves, PZ Hochštetňan Vysoká p. M.,  PZ Malina Láb
11:00 PZ Sokol Plav. Štvrtok, PZ Havran Zohor, PZ Podhorie Lozorno, PZ Malačan Malacky

 

2)  Na chovateľskú prehliadku musí vlastník trofeje predložiť trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čelusťou (priviazanou špagátom) okrem spodných čeľusí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako 3 roky a lebky veľkých šeliem.

Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území SR, mozno na miesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej (v zmysle §14 vyhl.344, 6 fotografií – vyhl. 125/2012).

Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá trofej, ktorá je v čase jej konania spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu. Takáto trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto trofeje predkladá jej majiteľ fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje.

Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotograficou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.

Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou a s platných veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza od chorej alebo poranenej zveri.

Trofej ročného daniela a jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke.

Ak sa na chovateľskú prehliadku predkladá trofej zo zveri ulovenej v čase jej ochrany alebo z poranenej zveri ulovenej v čase jej ochrany, predkladá sa aj s kópiou povolenia orgámu, ktorý lov takejto zveri v čase ochrany povolil.

 3)  Výstava trofejí je otvorená pre verejnosť 24. a 25.3.2023 od 8:00 do 18:00 hod. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 25.3.2023 o 10 hod, na ktorú ste srdečne pozvaný

 4)  Aktív k vyhodnoteniu Chovateľskej prehliadky uskutoční 26.marca 2023 od 9:00 hod v priestoroch KD za účasti pracovníkov OU Malacky a RVPS Senec len za účasti štatutárov a poľovníckych hospodárov. Vystavené trofeje budú vydávané po skončení aktívu

 

 

 

                         Ing. Ivan Schlosser                                                                                 Miroslav Kopiar

predseda komisie pre poľovníctvo a hodnotenie trofejí                                                  predseda OPK Malacky

 

Prílohy na stiahnutie: Štítok trofeje, Súpis trofejí, Záznam o love (príloha č.8)Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk