Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

AMO 8/2021

Dávame Vám do pozornosti mimoriadne núdzové opatrenia (MNO) ŠVPS SR a ich vysvetlenie:

V súvislosti s MNO, najmä s nariadením znížiť denzitu diviačej zveri na max 0,5 diviaka na km2 vo vzťahu k plánovaniu lovu diviačej zveri a NKS Vám chceme vysvetliť nasledovné:

  1.        Ustanovenie § 26 ods. 4 zákona o poľovníctve sa v tejto situácii neuplatňuje, nakoľko NKS nebudú „ohrozené“ plnením schváleného plánu chovu a lovu, ale pod NKS pôjdeme z dôvodu nariadených veterinárnych opatrení. Takže inštruujte v tomto smere aj pozemkové a lesné odbory a prostredníctvom nich aj užívateľov PR, že sa nemusia obávať porušenia zákona o poľovníctve, ak budú loviť diviačiu zver a dostanú sa pod NKS...
  2.        Hlavný veterinárny lekár listom č. j. 02848/2019 z 15.08.2019 (v prílohe) povolil loviť diviačiu zver aj niektorými zakázanými a nesprávnymi spôsobmi lovu, medzi nimi aj loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený. To nám umožňuje odbúrať opakované navyšovanie plánov lovu v poľovných revíroch, v ktorých užívatelia zodpovedne pristupujú k intenzívnemu lovu zveri. Navyšovane plánov však stále zostáva aktuálne najmä v poľovných revíroch, v ktorých užívatelia nelovia dostatočne a je potrebné na nich vytvoriť tlak – v takýchto prípadoch úrad z vlastného podnetu bez ohľadu na vôľu užívateľa PR navýši plán lovu a ten je potom pre užívateľa PR záväzný (§ 30 ods. 10 zákona).
  3.        Upozornenie - Lov zveri zakázaným alebo nesprávnym spôsobom lovu uvedený v časti 1. písm. c) MNO možno vykonávať len v rozsahu opatrenia hlavného veterinárneho lekára v platnom znení (aktuálne list 02848/2019 z 15.08.2019) !!!

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk