Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

SD 2020

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s poľovníckym združením Záhoran Kostolište organizuje dňa 11-12.januára 2020 SKÚŠKY DURIČOV

Program a organizačný výbor:

Stretnutie účastníkov: 7:45 hod na poľ. chate PZ Záhoran Kostolište / pri výjazde z Kostolišťa smerom do Gajar odbočte doprava do novej lokality rodinných domov – smer na poľ. chatu bude vyznačený.

Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Vladimír Horváth

Správca skúšok: Martin Benca                      

Garant skúšok: Ivan Oslej

Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle

Rozhodcov deleguje SPK

 

Všeobecné podmienky:

Predvedené psy sa skúšajú podľa platného skúšobného poriadku pre SD a musia byť vo veku min. 12 mesiacov. Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedené psy sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe. 

  

Skúšobné poplatky:

Za psa z OPK Malacky 40 EUR, z iných okresov 60 EUR. Poplatok zašlite na účet IBAN SK 38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom (e-mailom) doručte na adresu OPK Malacky. Uzávierka prihlášok je 30.12.2018 do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime. Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Účastníkov SD vyberá kynologická komisia OPK Malacky.          

 

Univerzálna prihláška na stiahnutie nižšie. 

 

     Ivan Oslej                                                          Miroslav Kopiar

KK OPK Malacky                                             predseda OPK MalackyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk