Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

PF 2022 Vyhodnotenie

Predbežné skúšky farbiarov sa uskutočnili 22.10.2022 už tradične v okolí poľovníckej chaty PZ Malačan. Na slávnostnom zahájení skúšok poľovnícku kultúru opäť pripomenul Ing. Milan Kubinec zatrúbením poľovníckych signálov.

Všetkých prítomných privítal podpredseda PZ JUDr. Milan Malata a predseda kynologickej komisie OPK Malacky Ivan Oslej poprial úspešné vykonanie skúšok.

Rozhodcovský zbor v zložení hlavný rozhodca Ľudovít Ferenčič, rozhodca Jozef Hupka pozorne sledovali výkony účastníkov v predmetoch:

1. Vodenie psa na remeni a voľne                                                                                           

2. Odloženie psa                                                                                              

3. Práca na umelej stope  

4. Dohľadávanie zveri                                                                                                              

5. Správanie sa pri zastrelenej zveri                                                                                                                

6. Chuť do práce

Pri hodnotení rozhodcovia poukázali na konkrétne chyby pri výkone jednotlivých psov. Zo 6 účastníkov PF len 1 skončil v prvej cene, dvaja v druhej, jeden v tretej a dvaja neuspeli. So ziskom 200 bodov sa víťazom stal slovenský kopov FIBI Chmelov dvor v Lábe s vodičom Zdenkom Chmelom pred hanoverským farbiarom RAMOSOM zo Zeleného dvora s vodičom Martinom Andriskom. Na treťom mieste skončil bavorský farbiar ALMA z Obrovickej hory s vodičom Mikulášom Kovacsom.

Na záver hl. rozhodca poďakoval organizátorom za vytvorené podmienky a ocenil organizačnú podporu PZ.

Zapísal: Milan MERCFotogaléria

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk