Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

JSS a JSMP 2023

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Malé Leváre usporiada dňa 9.septembra 2023 (sobota) Jesenné skúšky stavačov a malých plemien

Program a organizačný výbor:

7:45 hod – prezentácia účastníkov pri poľovníckej chate PZ Malé Leváre (cesta smerom na štrkovňu bude označená)

8:00 hod - otvorenie skúšok, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Anton Jurkovič
Správca skúšok: Adrián Kadlíček
Garant skúšok: Ivan Oslej
Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle
Rozhodcovský zbor: Deleguje Ústredie SPK

   

Všeobecné podmienky:

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre JSS a MP. Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 35 EUR, ostatní 45 EUR. Poplatok zašlite na účet SK82 7500 0000 0040 3039 0765 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti.

Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom (e-mailom) doručte na adresu OPK Malacky. Rezervácia miesta v skupine podaním prihlášky platí len
do uzávierky! Uzávierka prihlášok je 4.septembra 2023 do 12 00 hod. V prípade , že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov alebo zrušenie skupiny Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom. Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Víťaz získa pamätný pohár.   

 

          Ivan Oslej                                              Miroslav Kopiar
predseda KK OPK Malacky                     predseda OPK Malacky     

 

V prílohe na stiahnutie univerzálna prihláška na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psovDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk