Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

FSS a FSMP 2023

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malina Láb usporiada dňa 1. júla 2023 (sobota) Farbiarske skúšky stavačov a malých plemien (FSS-FSMP)

Program a organizačný výbor:

 

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri poľovníckej chate PZ Láb (od obce Láb smer Jakubov bude značenie)
Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia
Riaditeľ skúšok: Ing. Pavel Kain
Správca skúšok: Ivan Žaludný
Garant skúšok: Ivan Oslej
Hlavný rozhodca: deleguje Ústredie SPK
Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle

 

 
Všeobecné podmienky:

- Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre FSS - FSMP
- Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa
- Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú imúnne proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Prihláška a skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 30 EUR, ostatní 40 EUR. Poplatok zašlite na účet OPK - IBAN SK82 7500 0000 0040 3039 0765 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s telefon. kontaktom /e-mailom/ posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky
/prípadne požadované údaje aj e-mailom/. Uzávierka prihlášok je 26.6.2023 do 12:00 hod.
V prípade , že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky Vám to oznámime.

 


           Ivan Oslej                                    Miroslav Kopiar
predseda KK OPK Malacky                  predseda OPK MalackyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk