Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

FSS a FSMP 2021

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malina Láb usporiada dňa 3. júla 2021 ( sobota) FARBIARSKÉ SKÚŠKY STAVAČOV A MALÝCH PLEMIEN

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri poľovníckej chate PZ Láb /od obce Láb smer Jakubov bude značenie /

Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Ing. Pavel Kain
Správca skúšok: Ivan Žaludný
Garant skúšok: Ivan Oslej
Hlavný rozhodca: deleguje Ústredie SPK
Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle.

 

Všeobecné podmienky:

-  Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre FSS - FSMP

-  Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa

-  Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú imúnne proti besnote , psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde , čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Prihláška a skúšobné poplatky:

za psa z OPK Malacky 35 EUR , ostatní 45 EUR. Poplatok zašlite na účet OPK - IBAN SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko , že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s telefon. kontaktom /e-mailom/ posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky /prípadne požadované údaje aj e-mailom/. Uzávierka prihlášok je 28.6.2021. do 12:00 hod. V prípade , že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky Vám to oznámime.

 

 Ivan Oslej                                                                    Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                                    predseda OPK Malacky

 

Príloha: Univerzálna prihláška na skúšky psovDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk