Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

FD 2019

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Studienka organizuje dňa 5.októbra 2019 (sobota) Farbiarske skúšky duričov (FD)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri chate PZ Rudava Studienka

Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Marián Šafránek
Správca skúšok: Jaroslav Jankovič
Garant skúšok: Ivan Oslej
Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle
Rozhodcovský zbor: Deleguje Ústredie SPZ

 

Účastnícke podmienky:

-          Predvedené psy sa skúšajú podľa platného skúšobného poriadku pre FD.

-          Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

-          Skúšobné poplatky: FD - za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet IBAN SK 38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OKO SPZ Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti.

-          Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami.

-          Riadne vyplnenú prihlášku posielajte na adresu OkO SPZ Malacky. Uzávierka prihlášok je 1.10.2019 do 12 00 hod.

 

            Ivan Oslej                                                               Miroslav Kopiar 

predseda KK OPK Malacky                                            predseda OPK MalackyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk