Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Stretnutie členov OPK Malacky neumiestnených v PZ

Obvodná poľovnícka komora Malacky v zmysle pokynov Prezídia SPK k uskutočneniu výročných konferencií OPK a na základe § 18 ods. 2 Stanov SPK pozýva na stretnutie držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v okrese Malacky, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch v pôsobnosti OPK Malacky.

Stretnutie sa uskutoční 9. septembra 2019 od 18:00 hod. v zasadačke Mestského úradu Malacky, Radlinského ulica (1. poschodie) za účelom voľby Vašich zástupcov na II. výročnú konferenciu OPK Malacky.

 

Program stretnutia:

1. Otvorenie  

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie

3. Diskusia k činnosti OPK Malacky

4. Voľba zástupcov

5. Uznesenie

6. Záver

 

         S pozdravom

"Prírode a poľovníctvu zdar"

 

    Miroslav Kopiar

predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk