Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Čistý revír = čistá príroda

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK v spolupráci s TV reláciou Halali vyhlásili projekt "Čistý revír = čistá príroda"

Poďakovanie za príkladnú iniciatívu v starostlivosti o prírodu - čistením revíru od nelegálneho odpadu patrí nasledovným poľovným združeniam, ktoré sa aktívne zapojili do projektu "Čistý revír = čistá príroda":

PZ Sokol Plavecký Štvrtok

PZ Rudava Malé Leváre

PZ Hôrka Rohožník

PZ Malačan Malacky

PZ SuchohradFotogaléria

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk