Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Oblastné majstrovstvá M800 2019

Slovenská poľovnícka komora organizačná zložka obvodná poľovnícka komora Malacky usporiada na základe poverenia SPK MAJSTROVSTVÁ OBLASTI V DISCIPLÍNE M-800 1. júna 2019 na strelnici ŠSK Malacky

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda organizačného výboru: Miroslav Kopiar
Hlavný rozhodca:  Ing. Jozef Jurkovič
Riaditeľ pretekov: MUDr. Marián Haramia
Technická služba: Ing. Stanislav Haramia
Zdravotná služba:  MUDr. Marián Haramia
Rozhodcovský zbor: strelec. komisia OPK Malacky

 

ROZSAH SÚŤAŽE      M 800

2 x 10 výstrelov na:

LÍŠKA SEDIACA REDUKOVANÁ

- malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- poloha v ľahu bez opory.

SRNEC REDUKOVANÝ

- malokalibrovkou - mieridlá optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- poloha v stoji s oporou o pevnú tyč.

KAMZÍK REDUKOVANÝ

- malokalibrovkou - mieridlá optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- poloha v stoji o voľne postavenú tyč alebo bez opory

DIVIAK REDUKOVANÝ

- malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo optické bez obmedzenia zväčšenia

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,

- v stoji bez opory.

CHARAKTER SÚŤAŽE

Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách: - seniori - narodení v r. 1964 a neskôr - veteráni - narodení v r. 1963 a skôr Podľa bodu 1.2.4 Streleckého poriadku SPK (ďalej len SP SPK) sa strelec môže rozhodnúť v akej kategórii bude súťažiť. Túto skutočnosť je však potrebné nahlásiť usporiadateľovi vopred pred začatím súťaže, zároveň s preukázaním sa o členstve v SPK s platným poľovným lístkom podľa bodu 5.2 SP SPK. Výsledky kategórií sa vyhodnotia pri minimálnom počte 6 účastníkov v danej kategórii.

VKLADY

štartovné súťaž jednotlivcov: 15,- €
súťaž trojčlenných družstiev: 3,- €
Poplatok za tréning: 4,- € na 1 terč (max.10 výstrelov)
Vklad za protest:  10,- €

ČASOVÝ ROZPIS (1.6.2019 sobota)

8:00 hod. – 9:30 hod. – prezentácia pretekárov a tréning
9:30 hod. – otvorenie
9:45 hod. – začiatok preteku
15:00 hod. – predpokladané ukončenie preteku

PODMIENKY ÚČASTI

Strieľa sa podľa aktuálneho Streleckého poriadku. Súťaž je prístupná pre všetkých členov SPK s platným poľ. lístkom a zbrojným preukazom, ktorí absolvovali majstrovstvá OPK a držitelia I. VT a MS, aj keď neabsolvovali majstrovstvá OPK. Súťažiaci strelci, ktorí nie sú členovia SPK sú hodnotení mimo majstrovstiev oblasti. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku s pravidlami streľby.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Majstrovstvá oblasti sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Strelnica ŠSK Malacky sa nachádza na okraji Malaciek – pri výjazde z mesta smerom na obec Rohožník odbočiť pred nadjazdom nad diaľnicou doľava a na konci ulice doprava. Vjazd do strelnice bude označený. Občerstvenia a parkovanie vozidiel bude zabezpečené na strelnici.

CENY

Prvých 10 pretekárov ocení OPK vecnými cenami. K SPK na majstrovstvách oblasti ocení víťaza a dvoch nasledujúcich strelcov v poradí medailou, pohárom, vecnou ceny a prví piati dostanú diplom. Organizátor venuje prvým trom družstvám pamätný pohár.

 

Úspešnú streľbu a športový zážitok želá

 

                  Jozef Jurkovič                                                             Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK Malacky                           predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk