Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Majstrovstvá okresu B50 2024

Propozície Majstrovstiev OPK Malacky v streľbe na asfalt. terče disciplína: B-50 (súťaž seniorov do 55 r., veteránov nad 55 r. a trojčlenných družstiev)

Termín a miesto:   26.5.2024, strelnica PZ Závod     

Strelecká disciplína:  2 x 25 asfalt.terčov

Časový harmonogram:

od 8:00 hod .zápis pretekárov a  žrebovanie poradia, 

do 9:45 hod - individ. tréning 

10:00 hod - otvorenie pretekov, začiatok streľby

Predpokladané ukončenie pretekov s vyhlásením  výsledkov a odovzdávaním  cien  do 16 00 hod.

Štartovné:

súťaž jednotlivcov: 20 EUR, súťaž trojčlenných družstiev: 5 EUR

Predseda organizačného výboru: Miroslav Kopiar

Hlavný rozhodca: Alexander Hason

Riaditeľ pretekov: Ing.Jozef Jurkovič

Technická služba: Peter Čemba

Rozhodcovský zbor: strelecká komisia OPK MA

Podmienky účasti: súťaž  je prístupná pre všetkých členov OPK registrovaných v OPK Malacky a pozvaných. Účasť je podmienená predložením platného poľ. lístka a zbrojného preukazu. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje, že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku a pravidlá streľby. Družstvo môžu tvoriť len členovia jedného poľ. združenia alebo z nezaradených. 

Organizačné pokyny: Majstrovstvá okresu B-50 sa uskutočnia podľa strieľa sa podľa vydaných propozícií a platného Streleckého poriadku SPK. Organizačný výbor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v propozíciách, ktoré ohlási pred začatím pretekov. Občerstvenie a parkovanie vozidiel je na strelnici. Predaj nábojov nebude zabezpečený. Pri streľbe možno používať strelivo 2 mm - 2,5 mm.

Ocenenie výkonov: Najlepší 3 seniori a 3 veteráni budú ocenený diplomami, pamätnými pohármi. 3 najúspešnejší strelci získajú finančnú podporu pre oblastné majstrovstvá SPK. Najlepšie družstvo získa pamätný pohár. 10 najlepších strelcov získa vecné ceny.

Ceny: Najlepší 3 jednotlivci a veteráni budú ocenení diplomami, pamätnými pohármi a získajú finančnú podporu OPK Malacky pre oblastné majstrovstvá. Ostatní do 10 miesta získajú vecné ceny podľa umiestnenia. Prvé 3 družstvá získajú diplomy, najlepšie družstvo pamätný pohár.

Všeobecné ustanovenia: Strelci, ktorí splnia limit na kontrolnú streľbu (t.j. ak dosiahne 30 % zásahov) sa už nemusia zúčastniť na kontrolných streľbách požadovaných pri predlžovaných platnosti poľ. lístka. ŽIADAME poľ. organizácie, aby na preteky nominovali min. jedno družstvo.

                                        

      Ing. Jozef Jurkovič                                                                       Miroslav  Kopiar                                  

predseda SK OPK Malacky                                                         predseda OPK Malacky

 

História preteku:

Rok Jednotlivci Veteráni
2011 Pavol Bilka  
2012 Dušan Oravec   
2013 Miroslav Kopiar  
2014 Dušan Oravec   
2015 Miroslav Kopiar   
2016 Miroslav Kopiar   
2017 Miroslav Beitl   
2018 Miroslav Beitl  Rudolf Bilka
2019 Miroslav Beitl  Dušan Oravec 
2022 Miroslav Beitl  Rudolf Sivák 
2023 Richard Boďo  Rudolf Sivák 
Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk