Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Strelecká liga M800 2019

Propozície verejného streleckého preteku v disciplíne M-800 – strelecká liga SPK.

 

Termín a miesto:                15.júna 2019, strelnica ŠSK Malacky

Časový harmonogram:     

8:00 hod – 9:00 hod zápis pretekárov,

9:15 hod - otvorenie preteku, žrebovanie pozícií

9:30 hod – začiatok preteku.

Predpokladané ukončenie pretekov s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien do 15:00 hod.

 

Predseda organizačného výboru: Miroslav Kopiar

Hlavný rozhodca: Ing.Jozef Jurkovič

Riaditeľ preteku: MUDr. Marián Haramia

Technická služba: Ing. Stanislav Haramia

Zdravotná služba: MUDr. Marián Haramia

rozhodcovský zbor: strelecká komisia OPK Malacky

 

Vklady: štartovné súťaž jednotlivcov 15 EUR, súťaž trojčlenných družstiev: 3 EUR. Kaucia na protest: 10 EUR.

Podmienky účasti:súťaž je prístupná pre všetkých členov SPK s platným poľ. lístkom a zbroj. preukazom Strieľa sa podľa aktuálneho Streleckého poriadku. /vzdialenosť 50 metrov, streľba 2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na 4 redukované terče: líška –v leže bez opory, srnec – v stoji s oporou o pevnú tyč, kamzík – v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, diviak – v stoji bez opory./ Všetky disciplíny sú v časovom limite 6 minut na položku a pri všetkých disciplínach je povolená optika bez obmedzenia zväčšenia. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje, že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku SPK s pravidlami streľby.

Všeobecné ustanovenia: Verejný strelecký pretek sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku SPK za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom zmeny, čo pretekárom oznámi pred začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Občerstvenia a parkovanie vozidiel bude zabezpečené na strelnici.

Ceny: Prvých 10 pretekárov oceníme vecnými cenami. Prvý traja jednotlivci – seniori a prvý traja jednotlivci veteráni dostanú diplomy a pamätné poháre. Najlepšie družstvo získa pamätný pohár a prvé tri družstvá budú ocenené diplomom.

 

Úspešnú streľbu a športový zážitok želá

 

Ing. Jozef Jurkovič                                              Miroslav Kopiar

Predseda streleckej komisie OPK Malacky    predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk