Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Kontrolné streľby 2022

V zmysle Zákona o poľovníctve č.274/2012 Z.z. §42 má SPK povinnosť organizovať kontrolné streľby. Podľa smernice „O organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK"....podľa ktorej každý držiteľ zbrane na výkon práva poľovníctva má povinnosť úspešne absolvovať kontrolnú streľbu z brokových aj guľových zbraní 1 x 5 rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolné streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľ. lístka

Kontrolné streľby sa uskutočnia:

Z guľovej zbrane: 8.10.2022 od 9:00 hod do 12:00 hod - strelnica ŠSK Malacky

Z brokovej zbrane: 8.10.2022 od 9:00 hod do 12:00 hod - strelnica PZ Malina Láb.

V prípade záujmu o nastrelenie guľovej zbrane tento výkon zabezpečia oprávnení členovia streleckej komisie priamo na strelnici.

Ak sa člen OPK nemôže v uvedený termín na kontrolné streľby dostaviť, môže sa zúčastniť kontrolných strelieb alebo verejnej streleckej súťaže, ktorú organizuje členská poľovnícka organizácia OPK na uznanej strelnici za účasti člena streleckej komisie. Za absolvovanie kontrolných strelieb sa pokladá aj účasť na okresných majstrovstiev v strel. disciplínach M – 400, B-50 alebo streleckej ligy SPK.

Člen OPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba so zbraňou, ktorú na základe zbrojného preukazu vlastní alebo má v spoluvlastníctve na výkon práva poľovníctva. Ak vlastní viacero poľ. zbraní, je na jeho uváženie, ktorou zbraňou realizuje guľovú streľbu a ktorou brokovú streľbu.

Poplatok za vykonanie kontrolnej streľby je 10 EUR za brokovú zbraň a 10 EUR za guľovú zbraň.

Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členom SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK iná poľovnícka organizácia. Súčasťou žiadosti o predĺženie platnosti poľovného lístka je preukázanie vykonania kontrolných strelieb alebo účasťou na uvedených streleckých podujatiach.

Upozornenie:

Za neospravedlnenú účasť na kontrolných streľbách je povinný pozvaný účastník zaplatiť náhradu nákladov spojenú s organizovaním kontrolných strelieb vo výške 20 EUR. Zaplatením náhrady nákladov sa nezbavuje povinnosti absolvovať kontrolné streľby v náhradnom termíne.

 

Žiadosť o predĺženie Poľovného lístka podajte do 30.11.2022 v kancelárií OPK .

Neskôr je možné vydávať  len nové PL. Cenník vydávania PL na www.opkmalacky.sk 

                       

         Ing. Jozef Jurkovič                                               Miroslav Kopiar         

predseda streleckej komisie OPK                            predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk