Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Kontrolné streľby 2022 - Náhradný termín

Po riadnom termíne OPK MALACKY organizuje kontroľné streľby aj v náhradnom termíne

Z brokovej zbrane: 22.10.2022 9:00  - 10:30 strelnica Veľké Leváre
Z guľovej zbrane: 6.11.2022 9:00 - 12:00 strelnica ŠSK Malacky

Za absolvovanie kontrolných strelieb sa pokladá aj účasť na okresných majstrovstiev v strel. disciplínach M–400, M-800 alebo streleckej ligy SPK. Člen OPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba so zbraňou, ktorú na základe zbrojného preukazu vlastní alebo má v spoluvlastníctve na výkon práva poľovníctva. Ak vlastní viacero poľ. zbraní, je na jeho uváženie, ktorou zbraňou realizuje guľovú streľbu a ktorou brokovú streľbu. Napr. OPK zapožičia malokalibrovú pušku. Poplatok za vykonanie kontrolnej streľby je 10 EUR za guľovú zbraň. Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členom SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK iná poľovnícka organizácia.

Upozornenie: za neospravedlnenú účasť na kontrolných streľbách je povinný pozvaný účastník zaplatiť náhradu nákladov spojenú s organizovaním kontrolných strelieb vo výške 20 EUR. Zaplatením náhrady nákladov sa nezbavuje povinnosti absolvovať kontrolné streľby v náhradnom termíne.

Žiadosť o predĺženie Poľovného lístka podajte do 30.11.2022 v kancelárií OPK. Neskôr je možné vydávať len nové PL. Cenník vydávania PL na www.opkmalacky.sk Súčasťou žiadosti o predĺženie platnosti poľovného lístka je preukázanie vykonania kontrolných strelieb alebo účasťou na uvedených streleckých podujatiach.

 

          Ing. Jozef Jurkovič                                              Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK                               predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk