Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

B50 2022

Propozície Majstrovstiev okresu Malacky v streľbe na asfalt. terče disciplína: B-50 (súťaž jednotlivcov, veteránov nad 55 r. a trojčlenných družstiev)

Termín a miesto:   22.5.2022, strelnica Závod     

Strelecká disciplína:  2 x 25 asfalt.terčov

Časový harmonogram:

8:00 hod - 9:00 hod .zápis pretekárov a  žrebovanie poradia, 

do 9:45 hod - individ. tréning 

10:00 hod - otvorenie pretekov, začiatok streľby

Predpokladané ukončenie pretekov s vyhlásením  výsledkov a odovzdávaním  cien  do 17 00 hod.

Štartovné:

súťaž jednotlivcov: 15 EUR, súťaž trojčlenných družstiev : 3 EUR

Predseda organizačného výboru: Miroslav Kopiar

Hlavný rozhodca: Alexander Hason

Riaditeľ pretekov: Ing.Jozef Jurkovič

Technická služba: Peter Čemba

Pokladník:  Tomáš Horváth

Zdravotná služba: Pavlína Michutová

Podmienky účasti: súťaž  je prístupná pre všetkých členov OPK registrovaných v OPK Malacky a pozvaných. Účasť je podmienená predložením platného poľ. lístka a zbrojného preukazu. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje, že ovláda príslušné ustanovenia streleckého poriadku a pravidlá streľby. Družstvo môžu tvoriť len členovia jedného poľ. združenia alebo z nezaradených.  Strelnica PZ Závod sa nachádza cca 2 km od obci Závod. Vjazd bude označení.  

Ceny: Najlepší 3 jednotlivci a veteráni budú ocenení diplomami, pamätnými pohármi a získajú finančnú podporu OPK Malacky pre oblastné majstrovstvá. Ostatní do 10 miesta získajú vecné ceny podľa umiestnenia. Prvé 3 družstvá získajú diplomy, najlepšie družstvo pamätný pohár.

Všeobecné ustanovenia:Majstrovstvá okresu sa uskutočnia podľa vydaných propozícií a platného streleckého poriadku SPK za každého počasia. Pri streľbe možno používať brokové strelivo s priemerom broka max.2 mm – 2,5 mm. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred  začatím pretekov. Občerstvenia a parkovanie  vozidiel bude zabezpečené na strelnici.  Najlepší 3 strelci  postúpia na oblastné majstrovstvá SPK. Žiadame poľovnícke združenia, aby na preteky vyslali min. jedno 3-členné družstvo pre dosiahnutie kvality streleckej súťaže. Účasť na pretekoch sa započítava do kontrolných strelieb. Pri prezentácií strelci predložia zbrojný preukaz a poľovný lístok. Strelci, ktorí na súťaži splnia limit na kontrolnú streľbu sa už  nemusia zúčastniť  na kontrolných streľbách. Výsledok im bude na požiadanie zaznamenaný v streleckom preukaze.

                                        

      Ing. Jozef Jurkovič                                                                       Miroslav  Kopiar                                  

predseda SK OPK Malacky                                                         predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk