Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Zápis do prípravného kurzu PPL 2022

Pozývame Vás na zápis do nového ročníka prípravného kurzu na skúšku z poľovníctva, ktorý sa uskutoční 12. januára 2022 / t.j. v stredu / od 17:00 hod v zasadačke Poľovníckeho domu v Malackách , Kollárová ul. Č.892 Malacky. Pôvodný plánovaný termín 9.12.2021 sme zmenili z dôvodu aktuálne platných protipandemických opatrení ÚVZ SR.

Cieľom zápisu – stretnutia záujemcov o prípravný kurz a jeho organizátorov je detailne informovať o priebehu prípravy a všetkých podmienkach, ktoré treba splniť podľa Zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č.344/2009 ( §39 až §51 ) pre získanie poľovného lístka a možnostiach vykonávať právo poľovníctva. Teoretická časť prípravy – t.j. odborné prednášky začínajú 5.februára 2022 od 8 00 hod. v Poľovníckom dome v Malackách. Avšak podľa príslušnej smernice organizátori kurzu môžu účastníka zaevidovať do vzdelávacieho systému do 17.januára 2022. Evidencia sa vykonáva po zaplatení účastníckeho poplatku. Poplatok za teoretickú časť prípravy / zápisné, odborné prednášky, poistenie, vzdelávacie služby SPK..../ vo výške 350 EUR môžete zaplatiť bankovým prevodom na účet OPK Malacky: IBAN SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo v hotovosti v kancelárií Obvodnej poľovníckej komory Malacky – Kollárová č.892 Malacky.

             S pozdravom „Prírode a lovu zdar“

 

             Ing. Bohumil Antálek                                                      Miroslav Kopiar                    

                    vedúci kurzu                                                   predseda OPK Malacky

 

 Viac informácií: Milan MERC, pracovník kancelárie OPK Malacky

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk